Alle barnehager er stengt. Unntak er for barn hvor foresatte innehar samfunnskritiske oppgaver og barn som har særskilte omsorgsbehov.