Personvern i barnehagen

Regler for personvern for barn i barnehage.

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til å bestemme over egne opplysninger. Barnehagene har mye informasjon om hvert enkelt barn, og en egen lov regulerer hvilken informasjon barnehagene kan dele med andre.

Hvilke regler gjelder?

Datatilsynet har laget gode veiledere som barnehagen følger. I lenkene under kan du lese om noen viktige regler for personvern i barnehagen.

Film, bilder og presse

Kontaktinformasjon

Andre områder

Datatilsynes har laget veiledere for flere områder enn de som er nevnt over. Ønsker du å vite mer?