Hjelp for pårørende til personer med psykiske helse- eller rusutfordringer

Jeg er nær familie

Hva er problematisk rusbruk og hva er psykiske problemer?

Dette kjennetegner rusmiddelavhengighet

Rusmiddelavhengighet kjennetegnes av at brukeren har et sterkt ønske om å innta rusmiddelet og har vansker med å kontrollere bruken.

Brukeren opprettholder bruken til tross for skadelige konsekvenser, og prioriterer rusmiddelinntak foran andre aktiviteter og forpliktelser.

Dette er psykisk uhelse

Det er helt normalt å oppleve psykiske utfordringer i løpet av livet. At en person har psykiske utfordringer fra tid til annen, betyr ikke nødvendigvis at hen har dårlig psykisk helse eller at hen har en psykisk lidelse.

For personer som har psykiske ufordringer som varer over tid og som påvirker evnen til å fungere i hverdagen, kan det være lurt å søke hjelp.

Det beste er om personen selv søker hjelp, men du kan selvsagt støtte og hjelpe til å finne rett hjelp.

Hvordan kan jeg hjelpe?

Søk kunnskap

Lurer du på hvordan du kan hjelpe noen nær deg som sliter med rus eller har psykiske problemer?

Å være pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer er vanskelig. Du kan finne nyttig informasjon om psykisk helse og rus på www.helsenorge.no:

Drøft

Lurer du på hva du kan gjøre for å hjelpe?

Det kan være lurt å drøfte saken anonymt med din egen fastlege. Eller du kan ta kontakt med psykisk helse og rus i Drammen kommune.

Noen å snakk med

Er du foresatt og trenger noen å prate med?

Ta kontakt med:

Snakke med den det gjelder

Det beste er at personen som har utfordringen selv tar kontakt med helsetjenesten.

Dersom det er vanskelig, kan pårørende ta kontakt sammen med den det gjelder.

Melde bekymring

Er du pårørende, venn eller kollega av en myndig person du er alvorlig bekymret for den psykiske helse til?

Da kan du melde bekymring til:

 • Personens fastlege
 • Drammen legevakt: 116 117
 • Tjenestetildeling og koordinerende enhet i Drammen kommune, på telefon 32 04 55 70

Liv og helse

Er det akutt fare for liv og helse?

 • Ring: 113

Hjelp til pårørende

Pårørendekurs

Ønsker du å lære mer om hva du som pårørende til en med psykisk helse- og rusutfordringer kan gjøre?

Det å stå nær noen som sliter med rus og/eller psykiske uhelse medfører ekstra utfordringer både følelsesmessig og praktisk.

Kanskje vårt mestringskurs for pårørende kan være nyttig for deg?

Du kan være foreldre, søsken, besteforeldre, ektefelle/ samboer eller barn av.

Vi ønsker å gi deg økt:

 • læring og mestring som pårørende
 • bevissthet om egne ressurser og muligheter
 • kunnskap om mestringsstrategier og hvordan du kan ta disse i bruk
 • mulighet til å treffe andre i samme situasjon, og dele erfaringer

Gratis

Kurset er gratis. Det går over 9 torsdager fra kl.16.30-18.45. Vi inviterer til en individuell samtale i forkant av kurset.

Påmelding

For mer informasjon og/eller påmelding ring psykisk helse og rusarbeid, avd. lavterskel mottak:

 • Hverdager mellom kl 9.00-14.00
 • Tlf: 32 04 67 00 (tastevalg 1)

Jeg er nabo, kollega eller venn

Få råd og veiledning

Er du nabo, venn, kollega eller kjenner noen du er bekymret for?

Du kan få råd og veiledning om hva du kan gjøre ved å ta kontakt med:

Mottak for psykisk helse og rus

Hva koster det?

De fleste tilbudene for psykisk helse og rus hos Drammen kommune er gratis. Alle samtaler er gratis, Men det koster noe å delta på enkelte kurs og aktiviteter. Legevakten har egenandel.

Undervisningstilbud

Drammen kommune har et stort tilbud av kurs og undervisning som kan gjøre det lettere å være pårørende til noen med utfordringer med psykiske helse og rus.

Noen av tilbudene kan du se på nett og andre krever oppmøte. Enkelte kurs kan du følge uten påmelding, mens andre kurs må du melde deg på.

Finn et undervisningstilbud som passer for deg

Taushetsplikt

Husk at dersom du kontakter Drammen kommune, har vi taushetsplikt. Dette betyr at:

 • De som hjelper deg i kommunen har taushetsplikt.
 • Dersom du sender oss bekymringsmelding, vil personen du melder bekymring for ikke få vite at du har meldt fra.
 • Er du over 16 år, får ikke dine foresatte informasjon om at du har kontaktet oss.

Når får jeg svar?

Har du bedt Drammen kommune om hjelp som pårørende, kontakter kommunen deg. Hvor rask og i hvilken kanal du blir kontaktet avhenger av hvor du har sendt din forespørsel.

 • Ringer du Rask psykisk helsehjelp på 94 81 70 41 i telefontida får du svar med en gang. Telefontida er tirsdager og torsdager kl. 09.00-12.00.
 • Dersom du ringer utenom telefontida og legger igjen beskjed, ringer Rask psykisk helsehjelp deg innen to virkedager. 
 • Sender du e-post: rph@drammen.kommune.no, vil du også få svar innen to virkedager. Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post
 • Mottaket svarer på spørsmål alle dager mellom kl. 09.00 -14.00.

Slik kontakter du mottaket:

 • Telefon: 32 04 67 00 (tastevalg 1)
 • E-post: phr@drammen.kommune.no Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Du når familieteamet ved å ringe i åpningstida.

 • Alle hverdager kl. 09.00-15.00

Det finnes fem familieteam i kommunen. 

Melder du deg på kurs via telefon, får du mer informasjon om oppstart når du melder deg på. Sender du påmelding via skjema eller e-post vil det variere hvor raskt du blir kontaktet om kurset.

Se også