Innbyggertorget på Knutepunkt Bragernes er åpent. Øvrige innbyggertorg er stengt inntil videre. Benytt chat, telefon eller Facebook. Se knutepunktenes side for informasjon om øvrige tjenester.


Filtre

Tjenester på knutepunktet

Viser 10 av 10 Knutepunkter

Knutepunkt Åskollen

Åskollen bo- og servicesenter, Nordbyveien 49, 3038 Drammen  |  Telefon: 32 04 82 00