Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Fjell ligger i Arena Fjell og inneholder per 25/2-2020 følgende tjenester og funksjoner:

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Kine Korsmo er lokal koordinator for kommunedel Strømsø overfor Vestfoldbanen; Danvik, Austad og Fjell. Hun er å treffe på e-post kine.korsmo@drammen.kommune.no og telefon 920 36 166.

Bilde av Kine Korsmo
BILDE: Lokal koordinator Kine Korsmo.

Åpningstider

Stengt inntil videre.

Besøksadresse

Laurits Grønlandsvei 21
3035 Drammen