Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Nøkkelinformasjon

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Fjell ligger i Arena Fjell og inneholder per 1/1-2020 følgende tjenester og funksjoner:

Åpningstider

Mandag: 9–16
Tirsdag: 10–18
Onsdag: 9–16
Torsdag: 10–18
Fredag: 9–16

Besøksadresse

Laurits Grønlandsvei 21
3035 Drammen