Du bruker den digitale løsningen kalt Vigilo for å sende søknad om plass i barnehage, gjøre endringer og si opp plass.

Trenger du barnehageplass?

Du søker barnehageplass i foreldreportalen Vigilo. Her får du også svar på søknaden din. Du må føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Søknader som kommer fra 2. mars vil bli behandlet hvis det fortsatt er ledig plass når hovedopptak til barnehageplass er ferdig, ca. 1. mai.

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da er du ikke garantert plass, men du får plass om det er noe ledig.

Alle barn født før 1. desember og som bor i kommunen har rett til plass fra august året etter.

Hvis det i enkelte barnehager er flere søkere enn det er plasser, må vi prioritere hvem som skal få plass. De som først får plass er:

  • 1. Barn som har nedsatt funksjonsevne, jmf. Barnehageloven §13, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd.

Disse opptakskriteriene er lovpålagte og gjelder for alle barnehager.

I tillegg er det fire andre opptakskriterier som gjør at barn blir prioritert ved de kommunale barnehagene.

Kriterier for prioritet i private barnehager: Les mer i den enkelte barnehages vedtekter.

Født etter 30. november?

Barn som er født etter 30. november får tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Usikker på om barnet ditt har rett til å bli prioritert?

Ring Forvaltningskontoret for barnehage og skole på telefon 32 04 43 00 og få svar på spørsmålene dine. Telefontid: Mandag – Tirsdag: kl.09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00 og Torsdag – Fredag: kl.09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00.

Er du fosterfamilie eller beredskapshjem kan du kontakte oss for å få hjelp til å søke barnehageplass.

Oversikt over barnehagene

Før du søker må du finne ut hvilken barnehage du ønsker at barnet skal gå i. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Drammen ser du hvor de ligger og hva de tilbyr. Du kan føre opp to barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Besøke barnehage

Har du lyst til å besøke noen av barnehagene? Kontakt styrer i barnehagen for å avtale besøk.

Størrelse på plass, pris og redusert betaling

Du kan søke om både heltidsplass og deltidsplass. Se hva slags tilbud barnehagene har og hva det koster for en barnehageplass.

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. Når du søker om redusert oppholdsbetaling må du dokumentere inntekten til husstanden. Selvangivelse og dokumentasjon på all inntekt du betaler skatt av, legges ved søknaden.

Skal du søke kommunal barnehageplass må du ha folkeregistrert adresse i kommunen. Det trenger du ikke for å søke plass i private barnehager.

Du søker barnehageplass i foreldreportalen Vigilo. Her får du også svar på søknaden din. Du må føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Søk barnehageplass

Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehageplass har gått ut. Du kan fortsatt søke barnehageplass i foreldreportalen Vigilo. Søknader som kommer fra 2. mars vil bli behandlet hvis det fortsatt er ledig plass når hovedopptak til barnehageplass er ferdig, ca. 1. mai.

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da er du ikke garantert plass, men du får plass om det er noe ledig. 

Gjøre endringer på søknaden

Dersom du vil slette eller endre søknaden, kan dette gjøres før søknaden behandles ved å logge på foreldreportalen Vigilo. Er søknaden under behandling, ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage og skole. Telefontid: 09.00 – 11:00 og 13:00 – 15:00.

Gjør endringer i søknaden

Søke etter 1. mars?

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da er du ikke garantert plass, men du får plass om det er noe ledig.

Ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage og skole på telefon 32 04 43 00 for å få vite hvilke barnehager som har ledige plasser.

Alle som har søkt innen 1. mars, får svar senest 1. mai.

Vi sender deg svar på søknaden i foreldreportalen Vigilo.

Søk etter og velg Drammen kommune og logg inn med ID-porten. Har du ikke tilgang til ID-porten, kan du ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS.

Søkt plass i en privat barnehage?

Vi sender deg svar på søknaden i foreldreportalen Vigilo.

Søk etter og velg Drammen kommune og logg inn med ID-porten. Har du ikke tilgang til ID-porten, kan du ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage og skole.

Søkt plass etter 1. mars?

Da får du først svar på søknaden når vi har en ledig plass å tilby deg.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass må du svare. I tilbudet fra kommunen eller den private barnehagen får du informasjon om hvordan du svarer.

Ikke plass i den barnehagen du hadde tenkt deg?

Du kan takke ja til plassen du har fått, men fortsatt stå på venteliste for førstevalget. Da blir du kontaktet hvis du får plass.

Hvis du ikke får barnehageplass håper vi dette kan være til hjelp:

Ønsker du å klage?

For å klage på tildelingen av barnehageplass tar du kontakt med kommunen.

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. Når du søker om redusert oppholdsbetaling må du dokumentere inntekten til husstanden. Selvangivelse og dokumentasjon på all inntekt du betaler skatt av, legges ved søknaden.

Skal du søke kommunal barnehageplass må du ha folkeregistrert adresse i kommunen. Det trenger du ikke for å søke plass i private barnehager.

Når du har takket ja til plassen, kan du søke redusert pris:

Dette gjør du i Vigilo under Profilkort (navnet ditt) > Søknad om redusert betaling. Dokumentasjon er Skattemelding for husstandens samlede inntekt for 2020.

Logg deg inn med ID-porten på Foreldreportalen Vigilo

Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo

Priser og redusert betaling

Du blir kontaktet av barnehagen barnet skal gå i.

Da får du forslag til oppstartsdato, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder.

God start i barnehagen!

Du kan når som helst si opp barnehageplassen eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen.

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er 1 måned. Oppsigelsestiden i private barnehager kan variere, kontakt barnehagen for informasjon.

Skal du si opp plassen, gjør du dette i Vigilo under menypunktet Barnehageplasser.

Logg deg inn med ID-porten på Foreldreportalen Vigilo

Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo

Bytte barnehage eller endre plass

Dersom du ønsker å bytte barnehage eller endre størrelsen på plassen i barnehagen du har gjør du dette i Vigilo under menypunktet Barnehageplasser.

Logg deg inn med ID-porten på Foreldreportalen Vigilo

Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo

Usikker på å søke, endre eller si opp plass?

Ring Forvaltningskontoret for barnehage og skole på telefon 32 04 43 00 eller send e-post til drammensbarnehagene@drammen.kommune.no og få svar på spørsmålene dine. 

KONTAKT FORVALTNINGSKONTORET FOR BARNEHAGE OG SKOLE

E-post som gjelder skole og SFO/AKS: drammensskolene@drammen.kommune.no

E-post som gjelder barnehage: drammensbarnehagene@drammen.kommune.no

Telefon: 32 04 43 00

Telefontid:
Mandag – Tirsdag: kl. 09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00
Torsdag – Fredag: kl. 09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen