Søke, endre eller si opp plass

Trenger du barnehageplass med oppstart høsten 2024? Da kan du søke om plass nå. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Du bruker den digitale løsningen kalt Vigilo for å sende søknad om plass i barnehage, gjøre endringer og si opp plass.

Trenger du barnehageplass?

 Du søker barnehageplass i foreldreportalen Vigilo. Her får du også svar på søknaden din. Du må føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Søknaden gjelder kun det året du har søkt. Det vil si at hvis du søker i 2024, gjelder søknaden kun for dette året. Søknaden slettes i slutten av november og du må da søke igjen i januar.

  • Du må søke plass til hovedopptaket innen 1. mars, og ønske oppstart innen 30. november.
  • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november kan få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.

§ 16.Rett til plass i barnehage

Prioritet ved opptak

Hvis det i enkelte barnehager er flere søkere enn det er plasser, må vi prioritere hvem som skal få plass. De som først får plass er:

  • Barnehageloven §18, Prioritet ved opptak; barn som har nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd.

Disse opptakskriteriene er lovpålagte og gjelder for alle barnehager.

I tillegg har både kommunale barnehager og private barnehager egne opptakskriterier.  

Født etter 30. november?

Barn som er født etter 30. november får tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Usikker på om barnet ditt har rett til å bli prioritert?

Ring forvaltningskontoret for barnehage og skole på telefon 32 04 43 00 og få svar på spørsmålene dine. Telefontid: Mandag – Tirsdag: kl.09.00–11.00 og kl.13.00–15.00 og Torsdag – Fredag: kl.09.00–11.00 og kl.13.00–15.00.

Er du fosterfamilie eller beredskapshjem kan du kontakte oss for å få hjelp til å søke barnehageplass.

  • Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Du må altså være bosatt i Drammen kommune for å ha plass i kommunal barnehage.
  • Hvis du skal flytte til Drammen, men ikke har adresse her ennå, kan du søke, og få tilbud om plass. Barnet må ikke være folkeregistrert i Drammen kommune på søknadstidspunktet, men foreldre må dokumentere at barnet vil være bosatt i Drammen kommune ved oppstart av barnehagetilbudet.
  • De private barnehagene gir primært plass til barn bosatt i Drammen kommune, men ved ledig kapasitet kan de ta inn barn fra andre kommuner. Se den enkelte barnehages vedtekter.

Oversikt over barnehagene

Før du søker må du finne ut hvilken barnehage du ønsker at barnet skal gå i. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Drammen ser du hvor de ligger og hva de tilbyr. Du kan føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Besøke barnehage

Har du lyst til å besøke noen av barnehagene? Kontakt styrer i barnehagen for å avtale besøk.

Størrelse på plass, pris og redusert betaling

Du kan søke om både heltidsplass og deltidsplass. 

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. Når du søker om redusert oppholdsbetaling må du dokumentere inntekten til husstanden. Selvangivelse og dokumentasjon på all inntekt du betaler skatt av, legges ved søknaden.

Skal du søke kommunal barnehageplass må du ha bostedsadresse i Drammen kommune. Det trenger du ikke for å søke plass i private barnehager.

Du søker barnehageplass i foreldreportalen Vigilo. Her får du også svar på søknaden din. Du må føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker. Du som søker, må ha foreldreansvar for barnet eller barna du søker for. Ved felles/delt foreldreansvar, skal du oppgi begge foreldre i søknaden.

Søk barnehageplass

Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen for hovedopptak til barnehageplass er 1. mars.

Gjøre endringer på søknaden

Dersom du vil slette eller endre søknaden, kan dette gjøres før søknaden behandles ved å logge på foreldreportalen Vigilo. Er søknaden under behandling, ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole. Telefontid: 09.00–11:00 og 13:00–15:00.

Søke etter 1. mars?

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da er du ikke garantert plass, men du får plass om det er noe ledig.

Søknadsportalen holder stengt i perioden 2. mars til 2. mai i forbindelse med hovedopptaket.

Du kan også ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole på tlf. 32 04 43 00 hvis du har spørsmål om ledige barnehageplasser.

Alle som har søkt innen 1. mars, får svar senest i midten av juni.

Vi sender deg svar på søknaden i foreldreportalen Vigilo.

Søk etter og velg Drammen kommune og logg inn med ID-porten. Har du ikke tilgang til ID-porten, kan du ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS.

Søkt plass i en privat barnehage?

Vi sender deg svar på søknaden i foreldreportalen Vigilo.

Søk etter og velg Drammen kommune og logg inn med ID-porten. Har du ikke tilgang til ID-porten, kan du ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage og skole.

Søkt plass etter 1. mars?

Da får du først svar på søknaden når vi har en ledig plass å tilby deg.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass må du svare. I tilbudet fra kommunen eller den private barnehagen får du informasjon om hvordan du svarer.

Ikke plass i den barnehagen du hadde tenkt deg?

Du kan takke ja til plassen du har fått, men fortsatt stå på venteliste for førstevalget. Da blir du kontaktet hvis du får plass.

Hvis du ikke får barnehageplass håper vi dette kan være til hjelp:

Ønsker du å klage?

Du som har søkt til hovedopptaket 1. mars, kan klage opptil 3 uker etter at du har mottatt avslag på barnehageplass, eller et tilbud om plass i en barnehage som ikke var første- eller andrevalget ditt. Klagen må være skriftlig og må nevne den avgjørelsen det klages over.

Klagen skal sendes til barnehagemyndighet@drammen.kommune.no
Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post.

Klagen kan eventuelt sendes per post til Drammen kommune v/ barnehagemyndighet, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Hvis du får medhold i klagen, skal barnet ditt tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet er tilbudt plass (barnehageloven § 18). Hvis du ikke får medhold i klagen, skal kommunen sende klagen til kommunens klageorgan.

Søknaden gjelder kun det året du har søkt. Det vil si at hvis du søker i 2024, gjelder søknaden kun for dette året.

Har du ikke fått et tilbud innen søknaden slettes i slutten av november, må du søke igjen i januar. 

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid.

Skal du søke kommunal barnehageplass må du ha folkeregistrert adresse i kommunen. Det trenger du ikke for å søke plass i private barnehager.

Når du har takket ja til plassen, kan du søke redusert pris:

Dette gjør du i Vigilo under Profilkort (navnet ditt) > Søknad om redusert betaling. Dokumentasjon er skattemeldingen fra forrige år. Har det skjedd store endringer i familiens inntekt siden siste selvangivelse, må dette dokumenteres.

Priser og redusert betaling

Du blir kontaktet av barnehagen barnet skal gå i.

Da får du forslag til oppstartsdato, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder.

God start i barnehagen!

Du kan når som helst si opp barnehageplassen eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen.

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er 1 måned. Oppsigelsestiden i private barnehager kan variere, kontakt barnehagen for informasjon.

Skal du si opp plassen, gjør du dette i Vigilo under menypunktet Barnehageplasser.

Bytte barnehage eller endre plass

Dersom du ønsker å bytte barnehage eller endre størrelsen på plassen i barnehagen du har gjør du dette i Vigilo under menypunktet Barnehageplasser.

Logg deg inn med ID-porten på Foreldreportalen Vigilo

Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo

Usikker på å søke, endre eller si opp plass?

Ring forvaltningskontoret for barnehage og skole på telefon 32 04 43 00 eller send e-post til drammensbarnehagene@drammen.kommune.no og få svar på spørsmålene dine.