Vannmåler

Alle som er tilkoblet kommunens vann- og avløpsnett skal ha vannmåler. Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk. Avlesning av vannmåler gjøres tre ganger i året.

Avlesning av vannmåler

Avlesning av vannmåler gjøres tre ganger i året. Du vil få tilsendt varsel om avlesning på avlesningskort per post, e-post eller sms.

Har du ikke installert vannmåler så skal du ikke foreta deg noe som helst. Da blir forbruket fakturert på grunnlag av bygningsareal som vanlig. Du vil ikke motta varsel om avlesning hvis boligen din har vannmåler som fjernavleses (automatisk avlesning av vannmålerstand).

Avlesingsperioder:

Avlesning: Forfall faktura:
15. - 22. april 25. juni
15. - 24. august 25. oktober
 30. november - 7. desember  25. februar

Hvordan leser jeg av vannmåleren?

Vannmålere i Drammen kommune har forskjellig utseende avhengig av fabrikat. Start avlesningen fra venstre på første tall. Ta med alle tall i blå ramme før komma – også nuller. Eventuelle tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Har din vannmåler bare 4 hvite felter? Da skal du begynne avlesningen med 0 foran de 4 sifrene. Hvis du har to vannmålere, en for varm vann og en for kaldt vann, er det viktig at du leser av begge målerne.

Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

 1. Hvis du får varsel om avlesning på e-post eller SMS, følg lenken og rapporter målerstanden.
 2. Hvis du får varsel om avlesning per post kan den leveres på følgende måter:
 • Internett: Klikk på vannmåleravlesning. Du må logge inn med avtalenummer og målepunktnummer som står på kortet.
 • Telefon: Ring 21 95 29 11 og følg instruksjonene.
 • Scann QR koden: Hvis du har mottatt avlesningskort i posten kan du skanne QR-koden på din smarttelefon eller nettbrett for å komme direkte til ferdig innlogget registeringsside.
 • Fyll ut svarslippen, riv av og returner i posten. Svarslippen er ferdig frankert.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avleseningsperioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Ved gjentatte stipuleringer kan kommunen foreta befaring og avlesning av vannmåleren. Det vil bli fakturert et eget gebyr for dette arbeidet.

Alle som er tilkoblet kommunens vann- og avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk.

Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk. Derfor er det viktig å lese av måleren og sende inn avlesning innenfor avlesningsperiodene.

Eier du bolig uten vannmåler, må du derfor installere dette.

Installering av vannmåler

Vannmåleren er kommunens eiendom. Kommunen dekker derfor kostnaden til selve vannmåleren, mens du som bruker må betale for montering av måleren. Husk at det kun er rørleggere som skal installere vannmåler. Når det er behov for å bytte ut vannmåleren, vil kommunen gjøre dette uten kostnad for abonnenten.

Bestilling og installering av vannmåler

 • Huseier tar kontakt med rørleggerfirma og ber om installasjon av vannmåler.
 • Rørleggeren fremskaffer opplysninger som trengs for å bestille vannmåler.
 • Vannmåleren rekvireres og monteres av rørlegger.
 • Vannmåleren må settes på et frostfritt sted og skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.

For spørsmål angående vannmåler kan du ta kontakt med Vann og avløp kundeservice på telefon 32 04 66 60 mellom kl 09:00 til kl 14:00 eller send mail til vanngebyr@drammen.kommune.no

Tips til hvordan redusere vannforbruket

Ved å ha et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk, kan man redusere avgiftene til vann i husholdningen. Dette gjelder hvis man har vannmåler og betaler etter hvor mye vann man bruker.

Her er noen tips til vannsparing:

 • Sett på oppvaskmaskin og vaskemaskin når de er fulle. De bruker mye vann, derfor er det mye å spare.
 • Skru av vannet mens du pusser tennene.
 • Vann planter utendørs med kanne i stedet for hageslangen.
 • Steng av stoppekranen hvis du planlegger et lengre opphold borte fra hjemmet.
 • Har du kondens på rør eller hører susing kan det være lurt å sjekke i tilfelle lekkasje.

Hva er normalt forbruk for en person?
En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann pr år. Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn er 178 liter. Kilde: SSB, 2020

Hvem har ansvar for å lese av vannmåleren?
Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand rapporteres til kommunen.

Jeg har ikke brukt vann i boligen/fritidsboligen, må jeg lese av vannmåleren?
Ja, du må lese av vannmåleren selv om boligen ikke er i bruk.