Vannmåler

Alle som er tilkoblet kommunens vann- og avløpsnett skal ha vannmåler. Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk.

Alle som er tilkoblet kommunens vann- og avløpsnett skal betale etter målt forbruk. Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk. Derfor er det viktig å lese av måleren og sende inn til kommunen. Eier du bolig uten vannmåler, må du derfor installere dette.

Installering av vannmåler

Vannmåleren er kommunens eiendom. Kommunen dekker derfor kostnaden av vannmåleren, mens du som bruker må betale for montering av måleren. Det er rørleggere som skal installere vannmåler. Når det er behov for å bytte ut vannmåleren, vil kommunen gjøre dette uten kostnad for deg som abonnent.

Bestilling av vannmåler

 • Huseier kontakter et rørleggerfirma.
 • Rørlegger rekvirerer vannmåler på Drammen kommunes hjemmeside. 

Kommunen sender godkjent rekvisisjon til rørlegger som grunnlag for utlevering av vannmåler.

Her finner du bestillingskjema for vannmåler

Montering

Vannmålere som leveres fra kommunen skal monteres i henhold til tekniske bestemmelser, og kan monteres både horisontalt og vertikalt. Det er krav til montering i konsoll. Ved montering i fordelerskap skal det benyttes løpende muttere/glidekuplinger og pakninger i begge ender.

Måler skal monteres slik at den er lett utskiftbar. Den skal ikke hampes, og den skal stå frostfritt.

Hovedregel for valg av kapasitet ved installasjon

 • Q3 2,5/4,0 
  Standard for vanlige boliger
  Høyeste vannføring for kontinuerlig belastning over lang tid Q3 2,5 er 3,1 m3/time og for Q3 4,0 5 m3/time.
 •  Q3  6,3/16 
  For abonnenter med større vannforbruk.
  Høyeste vannføring for kontinuerlig belastning over lang tid Q3 6,3 er 7m3/time og for Q3 16 er 20m3/time.

Krav til plassering av vannmåler

 • Måleren skal installeres så nær innvending hovedstoppekran som mulig.
 • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles. Det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
 • Foran måler: Stengeventil, sil og sikring mot tilbakestrøm i henhold til NS - EN 1717.
 • For å unngå vannskader bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.

 

Inn- og utlevering av vannmåler

Beregnset åpningstid i juli 2024.

Utlevering av vannmålere på Sundland holder stengt fra 8.-29.juli. Rekvisisjoner som er sendt inn etter 1. juli vil bli behandlet fra 31. juli.

Åpningstider fra 01.01.24

 • Mandag kl. 09.00-14.00
 • Onsdag kl. 09.00-14.00

Besøksadresse: Skogliveien 4 D, 3047 Drammen. Kontoret for utlevering er innenfor døren på høyre side.Ved låst dør, bruk ringeklokke som er ved døra.