Vannmåler

Alle som er tilkoblet kommunens vann- og avløpsnett skal ha vannmåler. Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk.

 

Alle som er tilkoblet kommunens vann- og avløpsnett skal betale  etter målt forbruk. Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk. Derfor er det viktig å lese av måleren og sende inn til kommunen. Eier du bolig uten vannmåler, må du derfor installere dette.

Installering av vannmåler

Vannmåleren er kommunens eiendom. Kommunen dekker derfor kostnaden av vannmåleren, mens du som bruker må betale for montering av måleren. Det er rørleggere som skal installere vannmåler. Når det er behov for å bytte ut vannmåleren, vil kommunen gjøre dette uten kostnad for deg som abonnent.

Bestilling og installering av vannmåler

  • Huseier tar kontakt med rørleggerfirma og ber om installasjon av vannmåler.
  • Rørleggeren fremskaffer opplysninger som trengs for å bestille vannmåler.
  • Vannmåleren rekvireres og monteres av rørlegger.
  • Vannmåleren må settes på et frostfritt sted og skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.

Her finner du bestillingskjema for vannmåler

Våren 2023 starter arbeidet med å skifte ut manuelle vannmålere til fjernavleste vannmålere i alle boliger i Drammen. 

Her kan du lese mer om fjernavleste vannmålere.

Inn- og utlevering av vannmåler

Åpningstider fra 01.01.24

  • Mandag kl. 09.00-14.00
  • Onsdag kl. 09.00-14.00

Besøksadresse: Skogliveien 4 D, 3047 Drammen. Utleveringskontoret er innenfor døren på høyre side.Ved låst dør, bruk ringeklokka som er ved døra.
Vannmåler kan også utleveres på Berger skole etter avtale.