Betaling og innkreving

Du kan velge mellom ulike måter å betale fakturaen fra Drammen kommune på.

Vær oppmerksom på at de fleste betalingsmåtene er en ren avtale mellom deg og din bank. Dette betyr at alle spørsmål rundt opprettelse av avtale samt senere betalinger må rettes direkte til din bank.

Oversikt over betalingsmåter
Type faktura Hvordan fungerer det? Hvordan oppretter jeg avtale?
E-faktura Elektronisk faktura som sendes til din bank og hvor du må logge inn i din nettbank og godkjenne betalingen Du oppretter avtale om E-faktura under opprett e-fakturaavtale i din nettbank.
Avtalegiro Elektronisk faktura som sendes til din bank og hvor fakturert beløp automatisk blir trukket på din konto på dato for forfall

Du oppretter avtale om Avtalegiro under opprett avtalegiro i din nettbank. Referansenummer er de 7 første sifrene i KID-nummeret på din siste mottatte faktura fra Drammen kommune.

Vær oppmerksom på at dersom du legger inn beløpsgrense for avtalen i din nettbank, vil valgte beløpsgrense gjelde for alle fakturaer som mottas fra Drammen kommune

Vipps Elektronisk faktura som sendes til din Vipps app på din smarttelefon og hvor du må godkjenne betalingen i Vipps appen

Du må laste ned og installere Vipps på din smarttelefon.

Du må aktivt velge om du ønsker å motta eller slå av for mottak av regninger i vipps

Digipost Elektronisk faktura som sendes til din digitale postkasse hos Digipost. Du legger mottatt faktura til godkjenning i nettbanken, som med en vanlig papirfaktura Du må opprette digital postkasse gjennom Digipost. All kommunikasjon fra stat og kommune vil da komme til din digitale postboks med mindre du har motsatt deg dette via Altinn.
Papirfaktura Utskrevet papirfaktura som sendes til din folkeregistrerte adresse Du må legge inn fakturaene for betaling i nettbanken.
EHF Elektronisk faktura for næringsdrivende. Se under Innkjøp og anskaffelser i Drammen kommune for informasjon

Kontonummer

3207 29 33981

Betaling fra utland:

IBAN NO0832072933981

SWIFT/BIC: SPRONO22

Organisasjonsnummer

921 234 554

Informasjon for næringslivet

Se under Innkjøp og anskaffelser i Drammen kommune for informasjon om blant annet fakturering.