Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan være skadelig for dem, får nødvendig hjelp og omsorg. Hovedoppgaven til barnevernet er nettopp å gi hjelp og støtte til barn, unge og familier som har det vanskelig.

Støtte og kontroll

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges. 

Nyttig informasjon

Telefon

90 69 89 19 (08.00-15.30)

E-post

barnevern@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresser

Barnevernet  i Drammen kommune:

  • Svelvik: Eikveien 17, 3060 Svelvik
  • Drammen: Telthusgata 8, 3044 Drammen
  • Drammen: Amt Blomsgt 1, 3015 Drammen
  • Mjøndalen: Evjegata 6, 3050 Mjøndalen

Postadresse

  • Barneverntjenesten
    Postboks 671 Strømsø
    3003 Drammen

Barns rettigheter