Kontorene til barnevernet er stengt, men vi kan nås på telefon. Enkelte barn følges opp spesielt, ellers håndteres meldinger daglig. Hjemmebesøk og møter gjennomføres ved behov, men også via telefon og nettbaserte tjenester. Barnevernsvakten er bemannet som vanlig. Barnevernet: 906 98 919, barnevernsvakt: 32 04 65 00

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan være skadelig for dem, får nødvendig hjelp og omsorg. Hovedoppgaven til barnevernet er nettopp å gi hjelp og støtte til barn, unge og familier som har det vanskelig.

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges. 

Informasjon til barn og ungdom

Informasjon til foreldre

Er du bekymret for et barn?

 

Eksterne lenker:

Bufdir

Barneombudet

Ung.no

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 906 98 919

Adresse: Telthusgata 8

3044 Drammen

Mail: barnevern@drammen.kommune.no 

Organisasjonsnummer: 976823540