Flytting og barnehageplass

Skal du flytte innenfor Drammen kommune eller ut av kommunen?

Flytting i Drammen kommune

Dersom du og barnet ditt skifter bostedsadresse internt i Drammen kommune, beholder barnet sin plass i søkerlisten.

Du må selv gi melding til kommunen dersom du ønsker plass i en annen barnehage, som følge av flyttingen. Ring forvaltningskontoret for barnehage og skole på telefon 32 04 43 00.

Flytting ut av kommunen

Flytter du og barnet ditt ut av kommunen, mister barnet plassen i kommunal barnehage og sin plass på søkerlisten for kommunale barnehager.

Flere private barnehager er åpne for barn fra nabokommunene. Dersom du har søkt om plass i privat barnehage og ønsker å beholde plassen i søkerlisten, må du avklare dette med den aktuelle barnehagen.