Kartportal

Drammen kommune har en egen side med kommunale kart. I tillegg finnes det en rekke interessante temakartsider, utviklet av Kartverket.

Av sikkerhetsmessige hensyn har vann- og avløpsavdelingen besluttet at vann- og avløpsledninger ikke skal ligge tilgjengelig for publikum i kommunens web-kart. Ved behov må dette bestilles fra en av våre leverandører, som du finner på siden "Kjøp av kart og eiendomsinformasjon".

Drammenskart 

Brukerveiledninger til Drammenskart

Nasjonale karttjenester