Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Skal du sende inn byggesøknad, søke om deling av eiendom, eller finne informasjon om eiendom? Er du eiendomsmegler som skal selge eiendom?

 • Godkjent, forenklet situasjonskart må bestilles ved søknad om tilbygg, endringer i avkjørsel og lignende utvendige tiltak. Årsaken er at avstand til kommunale vann- og avløpsledninger (VA) må vises. 

 • Hvis du skal melde fra om byggetiltak som er unntatt søknadsplikt, eller skal søke om innvendig byggetiltak eller fasadeendring, kan du skrive ut kart selv, se informasjon om dette på våre gjør-det-selv-sider.


Opplysninger som skal framgå av godkjent, forenklet situasjonskart:

 • gårds- og bruksnummer på eiendommen og berørte nabo- og
 • gjenboereiendommer for tiltaket
 • eiendomsgrenser
 • høydekurver
 • offentlig vann- og avløpsledninger (for en del eiendommer finnes ikke dette, gjelder spesielt hytter)
 • nordpil
 • målestokk
 • rutenett med koordinater
 • dato for utskrift

I tillegg trenger du planinformasjon om hva som gjelder for din eiendom, dette får du når du bestiller situasjonskartpakke. 

Leverandører av:

 • forenklet situasjonskart og nabolister
 • planstatus for eiendommen
 • eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok
 • informasjonspakker til bruk for salg av eiendom (meglerpakker): 

Ambita Infoland

eTorg

Leverandør av nabolister, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok:

ePlassen

For arkitekter/planleggere:

Digitalt kartgrunnlag, og 3D-modeller