Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Skal du sende inn byggesøknad, søke om deling av eiendom, eller finne informasjon om eiendom?

Med unntak av vann- og avløpsledninger (VA-ledninger) og nabolister, finner du informasjon tilgjengelig via kommunens gjør-det-selv-sider.

Forenklet situasjonskart må bestilles ved søknad om tilbygg, endringer i avkjørsel og lignende utvendige tiltak. Årsaken er at avstand til kommunale VA-ledninger må vises.

Opplysninger som skal framgå av forenklet situasjonskart:

  • gårds- og bruksnummer på eiendommen og berørte nabo- og
  • gjenboereiendommer for tiltaket
  • eiendomsgrenser
  • høydekurver
  • offentlig vann- og avløpsledninger (for en del eiendommer finnes ikke dette, gjelder spesielt hytter)
  • nordpil
  • målestokk
  • rutenett med koordinater
  • dato for utskrift

I tillegg trenger du planinformasjon om hva som gjelder for din eiendom, dette får du når du bestiller situasjonskartpakke. 

Leverandører av forenklet situasjonskart og nabolister, planstatus for eiendommen, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok. Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom: 

Ambita Infoland

eTorg

Leverandør av nabolister, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok:

ePlassen

For profesjonelle aktører:

Digitalt kartgrunnlag, og 3D-modeller