Digitalt kartgrunnlag

3D-modeller og digitalt basiskart på vektorformat bestilles via våre leverandører. Plandata og VA-data bestilles fra kommunen.

3D-modeller og digitalt basiskart bestilles hos våre leverandører:

  • Ambita
    Leverer basiskart i formatene SOSI, Shape og DXF.
  • Norkart eTorg
    Leverer basiskart i formatene SOSI, SOSI GML, DGN_v8, DXF, DWG, FileGDB eller GeoPackage.

Plandata på vektorformat bestilles fra virksomhet Geodata ved å sende epost til kommunepost@drammen.kommune.no

VA-data på vektorformat bestilles fra virksomhet Vann og avløp ved å sende epost til gemini@drammen.kommune.no

  • Legg ved kartutsnitt eller oppgi koordinater for ønsket utsnitt.
  • Oppgi planident dersom det dreier seg om en konkret reguleringsplan.