Sensitiv informasjon

Dette er sensitive personopplysninger.

Ifølge Datatilsynet regnes dette som sensitive personopplysninger:

 • opplysninger om etnisk opprinnelse
 • opplysninger om politisk oppfatning
 • opplysninger om religion
 • opplysninger om filosofisk overbevisning
 • opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 • genetiske opplysninger
 • biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen
 • helseopplysninger
 • opplysninger om seksuelle forhold
 • opplysninger om seksuell legning
 • Les mer om sensitive personopplysninger på Datatilsynets nettsider

Slik kan du sende senitiv informasjon

Det brukes enten egne digital løsninger eller papirskjema for innsending av informasjon som er sensitiv. Disse finner du på nettsidene om de enkelte tjenestene.