Deling, seksjonering og oppmåling av eiendom

Skal du seksjonere en bolig/eiendom? Er du usikker på hvor eiendomsgrensa går? Skal du dele eiendommen i to eller flere tomter? Skal du selge litt av eiendommen til naboen?

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at  flere kan eie hver sin del av bygningen.

Seksjonering

Deling av eiendom og arealoverføring krever søknad etter plan og bygningsloven, med påfølgende oppmåling. Du må sende bestilling til kommunen dersom du ønsker grensejustering, eller klarlegging av grenser.

Deling av eiendom

Oppmåling av eiendom