Deling, seksjonering og oppmåling av eiendom

Skal du seksjonere en bolig/eiendom? Er du usikker på hvor eiendomsgrensa går? Skal du dele eiendommen i to eller flere tomter? Skal du selge litt av eiendommen til naboen?

  • Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at  flere kan eie hver sin del av bygningen:

Seksjonering

  • Deling av eiendom og arealoverføring krever søknad etter plan og bygningsloven, med påfølgende oppmåling:

Deling av eiendom

  • Du må sende bestilling til kommunen dersom du ønsker grensejustering, eller klarlegge eksisterende grenser:

Oppmåling av eiendom