Oppmåling av eiendom

Skal du dele eiendommen i to eller flere tomter? Skal du selge litt av eiendommen til naboen? Er du usikker på hvor eiendomsgrensa går?

For å gjøre eiendomsgrenser mellom naboeiendommer mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene. Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Grensejustering 
Arealoverføring

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut en byggetomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Deling av eiendom

Du kan bestille oppmåling (klarlegging) av grense(-r) dersom du ikke finner grensemerkene for eiendommen, eller er usikker på hvor eiendomsgrensen går.

Oppmåling av eksisterende eiendomsgrenser

Du kan kreve sammenslåing av egne eiendommer med felles grense. Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt, og krever ikke oppmåling.

Sammenslåing av eiendommer