Sammenslåing av eiendommer

Du kan kreve sammenslåing av egne eiendommer med felles grense.

Sammenslåing av eiendommer er regulert av matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. Krav om sammenslåing sendes kommunen på skjema som du finner her:

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt mellom panthavere.

Seksjonerte sameier kan sammenslås, men forutsetter at den sammenslåtte eiendommen etableres som et nytt sameie med alle de opprinnelige seksjonsinnehaverne som sameiere.

Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt, og krever ikke oppmålingsforretning.