Møteplasser og aktiviteter for næringslivet

Det finnes en rekke møteplasser og aktiviteter for bedrifter i Drammen. Det arrangeres blant annet en rekke frokostmøter og andre temamøter i regi av Næringsforeningen og de ulike bransjenettverkene.