Vann- og avløpspriser for 2020 (vedtatte gebyrer og avgifter). Gjelder for fastledd, tilknytning, slamtømming, skifte av vannmåler og gravesøknader.

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere. Ta utgangspunkt i hvilke kommune du bodde i før 2020 i oversikten under. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Priser for deg som er tilkoblet kommunalt vann og avløp

Hvis du ikke tilhører noen av prisgruppene i prislisten over, så finner du øvrige priser her:

Vann- og avløpsgebyrene vil faktureres 3 ganger i året.

For andre spørsmål kan vi kontaktes på epost eller på telefon 32046660.

Hvis du trenger å grave for å legge nye rør eller bytte rør 

Send gravemelding

Gravegebyr

Priser for deg som ikke er tilkoblet kommunalt vann og avløp

Gebyr, inkasso eller klage

Les mer om vann og avløpsgebyrer, betaling og fakturering