Vann- og avløpspriser for 2020 (vedtatte gebyrer og avgifter). Gjelder for fastledd, tilknytning, slamtømming, skifte av vannmåler og gravesøknader.

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere. Ta utgangspunkt i hvilke kommune du bodde i før 2020 i oversikten under. Dersom du er ny i kommunen,se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Priser for deg som er tilkoblet kommunalt vann og avløp

Hvis du ikke tilhører noen av prisgruppene i prislisten over, så finner du øvrige priser her:

Vann- og avløpsgebyrene vil faktureres 3 ganger i året.

For andre spørsmål kan vi kontaktes på epost eller på telefon 32046660.

Hvis du trenger å grave for å legge nye rør eller bytte rør 

Priser for deg som ikke er tilkoblet kommunalt vann og avløp

Gebyr, inkasso eller klage