Min Eiendom

I portalen Min eiendom får du innsyn i informasjon om din eiendom, kommunale gebyrer og vannmåleravlesninger.

Kommunal informasjon om din eiendom 

Gjennom portalen Min Eiendom logger du deg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til dine eiendommmer samlet på ett sted. Min Eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i våre grunnlagsdata. Ta  kontakt med oss på kommunepost@drammen.kommune.no hvis du oppdager noe du mener ikke stemmer.

Innsyn der du ikke er hjemmelshaver

Du får innsyn i de eiendommene du selv eier. Hvis du ønsker innsyn i andre eiendommer eller områder, må du fortsatt ta kontakt med kommunen.