Min eiendom

I portalen Min eiendom får du innsyn i informasjon om din eiendom, kommunale gebyrer og vannmåleravlesninger.

Slik logger du deg inn

Gå inn på Min Eiendom og logg deg på med Bank-ID.  Her finner du all relevant informasjon knyttet til dine eiendommmer. Min Eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i våre grunnlagsdata. Ta  kontakt med oss på kommunepost@drammen.kommune.no hvis du oppdager noe du mener ikke stemmer.

Innsyn for næringseiendommer og borettslag

Alle som har følgende roller i et firma eller borettslag har tilgang til eiendommer registrert:

• administrerende direktør
• innehaver
• styreleder
• kontaktperson
• daglig leder

Hvis du har en av disse rollene i et firma får du spørsmål om å fortsette som privatperson eller på vegne av organisasjonen.