Det vil bli lengre saksbehandlingstid ved Boligtjenesten på grunn av koronasituasjonen, og inntil videre vil det ikke bli noen møter med publikum. Det må også påregnes lengre ventetid for tildeling av boliger.

Kontaktinformasjon Boligtjenesten

Besøksadresse:  Telthusgata 8, 3044 Drammen

  • Åpningstider: 09.00 -15.00

Telefonnummer: 32 04 55 00

  • Telefonen er betjent: 09.00 - 11.30 og 13.00 - 15.00

Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen