Det vil bli lengre saksbehandlingstid ved Boligtjenesten på grunn av koronaviruset, og inntil videre vil det ikke bli noen møter med publikum. Da Drammen eiendom ikke kan ferdigstille boliger til tildeling, vil vi ikke ha noen ledige boliger for tildeling lang tid fremover.