Boligtilbud og boligfinansiering

På grunn av stor saksmengde må det påregnes lang saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon Boligtjenesten

Besøksadresse:  Telthusgata 8, 3044 Drammen

Telefonnummer: 32 04 55 00

  • Åpningstider: 09.00 -15.00

Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen