Arbeidet med å harmonisere boligtjenestene i de tre kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker er ikke helt ferdig.

Har du spørsmål, kontakt boligtjenesten.