Arbeidet med å harmonisere boligtjenestene i de tre kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker er ikke helt ferdig.
Det vil komme oppdatert informasjon på denne nettsiden i løpet av kort tid.

Har du spørsmål, kontakt boligtjenesten på midlertidig telefonnummer: 32 04 55 91, eller besøk oss mellom klokken 09.00-11-30 eller 13.00-15.00.

Adresse: Grønland 53 - Papirbredden 53, 3045 Drammen