Arbeidet med å harmonisere boligtjenestene i de tre kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker er ikke helt ferdig.
Det vil komme oppdatert informasjon på denne nettsiden i løpet av kort tid.

Har du spørsmål, kontakt boligtjenesten.