Kjøp og salg av tilrettelagt bolig

Boligene er fysisk tilrettelagte og kan kjøpes av deg som grunnet en funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, sykdom eller som på grunn av alder har behov for en slik bolig (omsorgsbolig).

Boligene er privateide, der kommunen regulerer kjøp og salg. Det betyr at kommunen skal godkjenne aktuelle kjøpere og sørge for at boligene blir kjøpt av personer som har et behov for en tilrettelagt bolig. Boligene er organisert i enten borettslag eller sameie.

Det følger ingen helse- og omsorgstjenester med disse boligene. Ved behov for slike tjenester kan dette søkes om på kommunens nettside.

 • Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, sykdom eller alder har behov for en tilrettelagt bolig, og som ikke har mulighet til å få tilpasset nåværende bolig.
 • Boligene er i hovedsak forbeholdt personer som er bosatt i Drammen eller med nær tilknytning til Drammen.
 • Personer som har økonomisk mulighet til å kjøpe en bolig med universell utforming/livsløpsstandard på det private boligmarkedet, vil som hovedregel ikke bli prioritert.
 • Bacheparken Borettslag
  Adresse: Nedre Kiøsterudsgate 1
  Antall soverom: 1 og 2
 • Blichsgt. Borettslag
  Adresse: Blichs gate 1
  Tordenskiolds gate 35
  Antall soverom: 0, 1 og 2
 • Borettslaget Austadgt. 36
  Adresse: Austadgata 36
  Antall soverom: 1
 • Borettslaget Prof. Smiths Alle
  Adresse: Professor Smiths alle 45
  Antall soverom: 1 og 2
 • Bråta borettslag
  Adresse: Bråtaveien 8 A-D og 10 A-D
  Antall soverom: 1 og 2
 • Enggaten Borettslag
  Adresse: Engene 50 og 56
  Antall soverom: 1 og 2
 • Fabrikkjordet Borettslag
  Adresse: Fabrikkjordet 1-31
  Antall soverom: 1 og 2
 • Fjordparken Borettslag
  Adresse: Havnegata 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 og 169
  Antall soverom: 1 og 2
 • Flisa Borettslag
  Adresse: Flisveien 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 og 27
                  Kjerraten 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 og 45
  Antall soverom: 1 og 2
 • Gåserudgrenda Borettslag Omsorgsboliger
  Adresse: Pettersvollen 18, 20, 22, 24, 26, 28 og 30
  Antall soverom: 1 og 2
 • Hamborgstrøm Borettslag
  Adresse: Per Sivles gate 1 og 3
  Antall soverom: 1 og 2
 • Rødskoggata Borettslag
  Adresse: Rødskoggata 3
  Antall soverom: 1
 • Sagløkka borettslag
  Adresse: Spinderisletta 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 og 36
  Antall soverom: 1 og 2
 • Sameiet Stillerudsvingen 29-47
  Adresse: Stillerudsvingen 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 og 47
  Antall soverom: 2
 • Sentrum borettslag
  Adresse: Arbeidergata 2
  Antall soverom: 1 og 2
 • Spinnerisletta borettslag
  Adresse: Spinderisletta 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 og 91
  Antall soverom: 1 og 2
 • Torget Borettslag
  Adresse: Rådhusgata 6 og 12
                  Hauges gate 10
  Antall soverom: 1 og 2

De tilrettelagte boligene har fått offentlig tilskudd til oppføring. Boligene er derfor prisregulerte ved videre salg, og prisen som blir satt er høyeste lovlige overdragelsespris. Det vil si at selger får opprinnelig kjøpesum (ekskludert omkostninger) tillagt konsumprisindeks, og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir også lagt til, og eventuell slitasje trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I vedtektene for de ulike borettslagene og i råderetten for sameie står det hjemlet hvordan prisen på boligene blir fastsatt og hvem som har ansvaret for denne prisfastsettelsen.

Overdragelsesprisen varierer og det er ikke mulig å oppgi nøyaktig sum før tilbud om konkret bolig foreligger. Eksempelvis har det blitt solgt tilrettelagte boliger med overdragelsespris omtrent 650 000 kroner i et borettslag, og i et annet borettslag var overdragelsespris omtrent 1 650 000 kroner. De månedlige felleskostnadene vil også være varierende.

Kommunen skal påse at boligene kjøpes av personer med behov for slik bolig. Interessenter må derfor fylle ut et henvendelsesskjema. Dersom du har spørsmål knyttet til utfylling av skjema, kan du ta kontakt med Boligtjenesten.

Ferdig utfylt skjema leveres ved oppmøte eller sendes i posten til:
Drammen kommune v/ Boligtjenesten
Postboks 7500
3008 Drammen

Henvendelsesskjema om kjøp av tilrettelagt bolig (pdf) 

Det er viktig å være oppmerksom på at salg av slike boliger skiller seg fra salg av andre type boliger ved at kommunen utpeker en kjøper, og at boligen er prisregulert og ikke markedsstyrt.

Boligen kan selges enten via megler eller du kan selge den selv.

Velger du å bruke en megler avgjør du fritt hvilken megler du ønsker å benytte. Megler vil ta kontakt med kommunen for å få en kandidat til boligen når megler anser boligen som klar for salg. Megler gjennomfører visning med aktuell kandidat og sjekker om kandidaten har finansiering til kjøp. Dersom kommunen ikke har en kandidat, anbefaler kommunen megler å legge boligen ut på det private boligmarkedet. Det vil da fremgå av annonsen at boligen kun er tiltenkt personer som har en funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, sykdom eller som på grunn av alder har behov for en slik bolig.

Ønsker du å selge boligen på egen hånd er det viktig at du setter deg inn i regelverk for salg av bolig. Oppgjøret ved salg av boligen må imidlertid gjennomføres av en megler eller advokat.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Telefonnummer: 32 04 55 00

Åpningstider: 09.00-15.00