Fridager og ferier for elever i Drammensskolen.

Skolerutene sikrer at alle elever har 190 skoledager i løpet av et skoleår. Alle grunnskolene i Drammen har felles skolerute.

2020-2021

2021-2022

Skolerute for 2021-2022 blir behandlet politisk vinteren 2020-2021. Den publiseres her når den er vedtatt.