Skolerute

Fridager og ferier for elever i Drammensskolen.

Skolerutene sikrer at alle elever har 190 skoledager i løpet av et skoleår. Alle grunnskolene i Drammen har felles skolerute.

Skolerute for grunnskolen

Tidspunkt for oppmøte nytt skoleår

Skolene har ulike tidspunkter for oppmøte. 

Planleggingsdager ved skolene

Alle skolene har seks planleggingsdager for ansatte i løpet av et skoleår. Planleggingsdager gjennomføres i hovedsak på dager som ligger umiddelbart før og etter ferier som er vedtatt i skoleruta. SFO er som regel åpen når ansatte på skolene har planleggingsdag. 

Ferie og fridager på SFO