Skolerute

Fridager og ferier for elever i Drammensskolen.

Skolerutene sikrer at alle elever har 190 skoledager i løpet av et skoleår. Alle grunnskolene i Drammen har felles skolerute.

Skolerute for grunnskolen

Ferie og fridager på SFO