Fridager og ferier for elever i Drammensskolen.

Skolerutene sikrer at alle elever har 190 skoledager i løpet av et skoleår. Alle grunnskolene i Drammen har felles skolerute.

2021-2022

2022-2023

Skoleruten for 2022-2023 vedtas i hovedutvalg for oppvekst og utdanning i september 2021. 

Ferie og fridager på SFO og AKS