Fridager og ferier for elever i Drammensskolen.

  • Skolene har ulik skolerute våren 2020.
  • Skoleåret 2020-2021 har alle skolene felles skolerute.
  • Skolerutene sikrer at alle elever har 190 skoledager i løpet av et skoleår.

Våren 2020

2020-2021