Skolerute

Fridager og ferier for elever i Drammensskolen.

Skolerutene sikrer at alle elever har 190 skoledager i løpet av et skoleår. Alle grunnskolene i Drammen har felles skolerute.

2022-2023

Ferie og fridager på SFO og AKS