Tidspunkt for oppmøte nytt skoleår

Velkommen til et nytt skoleår! Første skoledag for elever ved barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune er 19. august 2024.

Klokkeslett for oppmøte

Siden oppdateres frem mot skolestart.

SKOLE

1. - 7. TRINN

8. - 10. TRINN

Aronsløkka

1.trinn: 09.30

2-7.trinn: 08.30

 
Bragernes

1. trinn: 09.30

2.-7. trinn: 08.30

 
Brandengen

1. trinn: 10.00

2.-7.trinn: 08.30

 
Danvik

1.trinn: 18.00

2.-7.trinn: 08.30

 
Fjell 1. trinn: 11.30
2.-7. trinn: 08.30
 
Gulskogen

1.trinn: 09.00

2.-7. trinn: 08.30

8. trinn møter til individuelle samtaler.

9.- og 10. trinn: 08.30

Hallermoen

1.trinn: 10.00-13.00. SFO starter etterpå for de som har meldt seg inn.

2.-7.trinn: 08.30

 
Konnerud

1. trinn: 11.00

 2.-7.trinn: 08.30

 
Krokstad

1.trinn: 11.00

2.- 7. trinn: 08.30

 
Mjøndalen

1a: 12.30

1b: 13.00

1c: 13.30

2.-7. trinn: 09.00-12.00.  

 
Rødskog

1.trinn: 17.00

2.-7. trinn: 08.30

 
Skoger

1.trinn: 09.00

2-7.trinn: 08.30

 
Solberg

1.trinn: 12.00 - 13.30

2. trinn: 09.05 - 12.20

3. -7. trinn: 08.20 - 11.00

 
Steinberg

1.trinn: 17.00

2.-7. trinn: 08.30

 
Stenseth

1. trinn: 09.00-11.00.

2.-7. trinn: 08.30-12.00.

 
Tangen

1.trinn: 9.30

2.- 7.trinn og VK: 08.30

 
Tømmerås

1. trinn: 09.00

2.- 7. trinn: 08.00

 
Vestbygda

1. trinn. 09.00

2.-7. trinn: 08.30

 
Øren

1.trinn: 09.30

2.-7.trinn: 08.30

 
Åsen

1.trinn: 13.00

2.-7. trinn: 08.30

 
Åskollen

1. trinn: 09.30

 2. - 7. trinn: 08.30

 
Åssiden

1.trinn: 09.00

2.-7.trinn: 08.25

 
Børresen   8.trinn møter til individuelle oppstartssamtaler. Informasjon om tidspunkt sendes i Vigilo.
9. trinn starter klokken 08.15.
10.trinn starter klokken 08.30.
Eknes  
8.-10.trinn: 08.15 - 14.00
Galterud  

8.trinn: Elevene møter til individuelle oppstartssamtaler 19.- og 20.august. Ordinær oppstart onsdag 21.august: 08.30

9.trinn: Ordinær oppstart mandag 19.august: 08.30

10.trinn: Ordinær oppstart mandag 19.august: 08.30

Killingrud  

Individuelle oppstartssamtaler på alle trinn 17. og 18.august. Informasjon om tidspunkt sendes i Vigilo

 

Kjøsterud  

8.trinn: Oppstartssamtaler 19.- og 20. august. Felles oppstart onsdag 21. august klokken 08.30.

9.trinn: Mandag 19. august klokken 08.30.

10.trinn: Mandag 19. august klokken 08.30

Marienlyst  

8. trinn: Oppstartssamtaler 19.08.24 og 20.08.24, Første skoledag 21.08.24 kl 08.30

9. trinn: Første skoledag mandag 19.08.24 kl. 08.30

10. trinn: Første skoledag mandag 19.08.24 kl. 08.30

Frydenlyst: Første skoledag mandag 19.08.24 kl. 08.30.

Velkomst: Oppstartssamtaler mandag 19.08.24 og tirsdag 20.08.24. Skolestart onsdag 21.03.24 klokka 08.30.

Svelvik ungdomsskole   8. trinn møter til individuelle oppstartssamtaler. Informasjon om tidspunkt er sendt i Vigilo.
9.- og 10. trinn starter klokken 08.30.
Svensedammen  

8. trinn møter til individuelle oppstartssamtaler. Informasjon om tidspunkt er sendes i Vigilo når det nærmer seg.

9.- og 10. trinn starter klokken 08.15.

Veiavangen   8. trinn møter til individuelle samtaler. Foresatte vil få informasjon i Vigilo om tidspunkt for samtalen.
9.- og 10. trinn møter 08.30.
Frydenhaug

Skolen starter opp torsdag 17. august

Alle tidligere elever ved skolen starter 08.30.

Nye elever starter 10.00.

 

Nøsted, Sagstedbrua og Drammen voksenopplæring

  • Første skoledag er mandag 19. august på Nøsted. Skolen sender ut velkomstbrev i begynnelsen av august, og avtaler oppstart individuelt med foresatte til alle elever
  • Første skoledag for elevene på Sagstedbrua er 19. august, fra 08.15 -14.00. Sagstedbrua tar kontakt med alle foresatte om oppstart. 
  • Grunnskolen ved voksenopplæringen skal møte klokken 09.00. 
  • Norskopplæring ved voksenopplæringen: skolen sender ut brev om oppmøtetid til alle.