Søk blant nye og gamle byggesaker, delingssaker, seksjoneringsaker, plansaker og vann- og avløpsaker. Her finner du vedtak, tegninger og andre dokumenter.

Saker mottatt etter 01.01.2020 finner du i Drammens nye innsynsløsning.

Saker mottatt før dette finner du i de gamle innsynsløsningene for tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.

Ser du etter saker fra før 2019 må du bruke avansert søk på gårds- og bruksnummer. For tidligere Svelvik og Nedre Eiker må man bruke det gamle gårdsnummeret. For å finne det gamle gårdsnummeret må det nye gårdsnummeret trekkes fra 300 for tidligere Svelvik, og 200 for tidligere Nedre Eiker. Oppe til høyre i innsynsløsningen finner du tips for bruk av innsynsløsningen, under ikonet som viser "?"