Søk blant nye og gamle byggesaker, delingssaker, seksjoneringsaker, plansaker og vann- og avløpsaker. Her finner du vedtak, tegninger og andre dokumenter.

Saker mottatt etter 01.01.2020 finner du i Drammens nye innsynsløsning.

Saker mottatt før dette finner du i de gamle innsynsløsningene for tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.

Ser du etter saker fra før 2008 må du bruke avansert søk. Oppe til høyre i innsynsløsningen finner du tips for bruk av innsynsløsningen, under ikonet som viser "?"