Finn saker på din eiendom

Søk blant nye og gamle byggesaker, delingssaker, seksjoneringsaker, plansaker og vann- og avløpsaker. Her finner du vedtak, tegninger og andre dokumenter.

Etter 01.01.2020

Drammens nye innsynsløsning

Før 01.01.2020

Innsynsløsningene for tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik