Finn saker på din eiendom

Søk blant nye og gamle byggesaker, delingssaker, seksjoneringsaker, plansaker og vann- og avløpsaker. Her finner du vedtak, tegninger og andre dokumenter.

For å finne eldre saker før 2020, velger du historisk plan og bygg i innsynsløsningen under.

For å finne nye saker etter 2020, velger du plan og bygg i innsynsløsningen under.

Det anbefales å velge "avansert søk", og søke med gårds- og bruksnummer. Dette gir et bedre søkeresultat enn søk på adresse. 

Gå til innsynsløsningen