Ressurser for nyetablerere

Etablererveiledningen - et interkommunalt, gratis tilbud

 • Etablererveiledningen i Drammensregionen er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift.
 • Her får du veiledning, kunnskapstilførsel og mulighet for å bygge nettverk med andre som ønsker å starte egen bedrift.
 • Tilbudet finansieres av kommunene Drammen, Øvre Eiker og Lier.

Etablererveiledning.no

 • Minegenbedrift er en nettportal for gründere i Drammensregionen.
 • Portalen er tilknyttet Etablererveiledningen, og inneholder nyttig informasjon og lenker for deg som skal starte eller har startet din egen bedrift.

Minegenbedrift

Innovasjon Norge har eget kontor i Drammen!

 • Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.
 • Innovasjon Norge har egne programmer for oppstartbedrifter, bedrifter som ønsker bistand til å satse internasjonalt, bedrifter med høyt fokus på innovasjon og utvikling, og for landbruksbedrifter.

Innovasjon Norge 

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping finner du i Drammen!

 • Norsk senter for flerkulturell verdiskaping skal støtte etablerervirksomhet i regi av førstegenerasjons innvandrere og deres etterkommere med høy utdannelse og/eller fagekspertise og spisskompetanse.

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Driv inkubator – en av 34 inkubatorer i det nasjonale vekstprogrammet

 • En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv.
 • Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.
 • Driv inkubator i Drammen er nå en del av gründerhuset CXS Growth AS.

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Norges forskningsråd

 • Driver din virksomhet med forskning og innovasjon som bygger verdifull kunnskap for en bærekraftig fremtid? Da kan kanskje Norges forskningsråd bidra til å finansiere denne aktiviteten?

Norges forskningsråd

Altinn

 • På siden Altinn starte og drive egen bedrift får du nyttig veiledning og råd knyttet til det å etablere din egen virksomhet.

Altinn starte og drive bedrift

Arbeidstilsynet

 • Arbeidstilsynet hjelper deg til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften din.
 • Sjekk alltid med Arbeidstilsynet at lokalene til din bedrift er godkjente, og at arbeidsrutinene ved bedriften ivaretar nødvendige hensyn.

Arbeidstilsynet

Mattilsynet

 • Alle virksomheter som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat må ha utstyr og rutiner som oppfyller viktige lover og forskrifter.
 • Her kan du lære mer om hva dette innebærer, og hva du må ha på plass før du starter opp.

Mattilsynet

Drammensregionens brannvesen IKS

 • Drammensregionens brannvesen hjelper deg å forebygge brann i dine næringslokaler.
 • Sjekk alltid med brannvesenet at lokalene til din bedrift er godkjente, og at dere har gode rutiner, dersom uhellet skulle være ute.

Drammensregionens brannvesen IKS

Tolletaten

 • Dersom din bedrift planlegger å importere og/eller eksportere varer/-tjenester til/fra utlandet, må du forsikre deg om at dette skjer i henhold til gjeldende regler for bl.a. toll, merverdiavgifter og særavgifter.

Tolletaten

Skatt Sør 

 • På Skatteetaten bedrift får du hjelp med skatt og avgifter og finner skatterelatert informasjon for deg som skal starte og drive bedrift.

Skatteetaten

 

KONTAKT EN NÆRINGSRÅDGIVER

Send oss gjerne en epost med firmanavn og din kontaktinformasjon – du hører fra oss!