Etablere bedrift i Drammen

Her finner du ressurser for nyetablerere.

Gründerboost - et interkommunalt, gratis tilbud

Gründerboost er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift.

Her får du veiledning, kunnskapstilførsel og mulighet for å bygge nettverk med andre som ønsker å starte egen bedrift.

Portalen inneholder også nyttig informasjon og lenker.

Tilbudet finansieres av kommunene Drammen, Øvre Eiker og Lier.

Næringsfaglig vurdering

Hvis du har søkt om eller mottar dagpenger fra NAV, kan du også søke om å beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet.

Om du vil benytte denne ordningen, må du også innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene dine fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette.

Trenger du næringsfaglig vurdering, kan du ta kontakt på e-post etablerer@askershus.no eller tlf 02314 for informasjon og bestilling av rapport.

Du som gründer/etablerer må selv betale for denne rapporten.

Drammen Works

Drammensregionens knutepunkt for å skape nettverk og fellesskap for start-ups, entreprenørskap og innovasjon.

Er du en gründer eller driver en bedrift i vekst? Med medlemskap hos Drammen Works kan du skaffe deg et verdifullt nettverk, og jobbe i kontorfasiliteter med andre ambisiøse mennesker. Medlemskap passer både for bedrifter som er nystartet og start-ups med ambisjoner om vekst.

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har eget kontor i Drammen!

Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Innovasjon Norge har egne programmer for oppstartbedrifter, bedrifter som ønsker bistand til å satse internasjonalt, bedrifter med høyt fokus på innovasjon og utvikling, og for landbruksbedrifter.

Siva

Siva – selskapet for industrivekst, er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapultsentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. https://siva.no/

Viken fylkeskommune

Norges forskningsråd

Driver din virksomhet med forskning og innovasjon som bygger verdifull kunnskap for en bærekraftig fremtid? Da kan kanskje Norges forskningsråd bidra til å finansiere denne aktiviteten?

Altinn

På siden Altinn starte og drive egen bedrift får du nyttig veiledning og råd knyttet til det å etablere din egen virksomhet.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet hjelper deg til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften din.

Sjekk alltid med Arbeidstilsynet at lokalene til din bedrift er godkjente, og at arbeidsrutinene ved bedriften ivaretar nødvendige hensyn.

Mattilsynet

Alle virksomheter som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat må ha utstyr og rutiner som oppfyller viktige lover og forskrifter.

Her kan du lære mer om hva dette innebærer, og hva du må ha på plass før du starter opp.

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen hjelper deg å forebygge brann i dine næringslokaler.

Sjekk alltid med brannvesenet at lokalene til din bedrift er godkjente, og at dere har gode rutiner, dersom uhellet skulle være ute.

Tolletaten

Dersom din bedrift planlegger å importere og/eller eksportere varer/-tjenester til/fra utlandet, må du forsikre deg om at dette skjer i henhold til gjeldende regler for bl.a. toll, merverdiavgifter og særavgifter.

Skatt Sør 

På Skatteetaten bedrift får du hjelp med skatt og avgifter og finner skatterelatert informasjon for deg som skal starte og drive bedrift.