Innsyn

Tilgang til arkivene etter offentlig forvaltning er viktig i et åpent og transparent samfunn. Byarkivet hjelper deg å finne informasjon om personlige forhold, skole, eiendom, kommunal saksgang, og annen historisk dokumentasjon.