Innsyn i kommunal saksgang

Ved å trykke på lenkene under kommer du inn i løsninger som gir deg innsyn i den kommunale saksgangen.

Innsyn i postliste 

Her får du oversikt over journalført post til og fra kommunen de siste seks måneder. Dokumenter som er offentlige, kan lastes ned direkte fra innsynsløsningen.

Innsyn - postliste

Innsyn i postliste plan & bygg

Her får du oversikt over journalført post i plan-, bygge- og delingssaker siden 1.1.20 (tidspunktet for kommunesammenslåingen). Dokumenter som er offentlige, kan lastes ned direkte fra innsynsløsningen.

 Innsyn - postliste plan & bygg 

Innsyn i møtekalender og politiske saker 

Her kan du søke i saker som er behandlet i politisk utvalg etter 1.1.20 (tidspunktet for kommunesammenslåingen). Dokumentene kan lastes ned direkte fra innsynsløsningen.

Innsyn - møtekalender og politiske saker

Innsyn gamle kommuner 

Ønsker du innsyn i politiske dokumenter eller byggesaksdokumenter fra en av de tre gamle kommunene? Da kan du gå inn på denne siden Innsyn - gamle kommuner , velg deretter hvilken av de gamle kommunene du ønsker å finne dokumenter fra.