Prosjekter

Det foregår til en hver tid mange prosjekter i kommunen. Noen er kommunale, mens andre står store aktører som Helse Sør- Øst eller Bane NOR for. Her finner du lenker til hvor du kan lese mer om prosjektene.

Store prosjekter i kommunen

Kommunale byggeprosjekter (Drammen Eiendom KF)

Kommunale prosjekter innen infrastruktur og samferdsel

  • Nytt regionalt renseanlegg
  • Bybrua
  • Haftornveien
  • Løkka/Sandstranda
  • Carl Stenseths vei
  • Landfall Vest – Betzy Kjelsbergsvei, Åkerveien, Valbrottveien og Elias Kræmmersvei (vann- og avløpsledninger)
  • Rosenkrantzgata - Flata og Store Landfall Øvre (vann- og avløpsledninger)
  • Øvre Storgate - Landfalløya
  • Sundlandveien
  • Krokstadjordet

Kommunen er i ferd med å innføre en ny kartløsning der du kan lese om prosjektene. Det jobbes fortløpende med å legge inn informasjon.

Åpne kart med informasjon om prosjektene

Flom- og kvikkleireprosjekter

Miljøprosjekter

Andre prosjekter