De viktigste og største prosjektene i Drammen kommune.

Kommunale bygge- og anleggsprosjekter

Større planarbeid

  • Områdeplan for Mjøndalen sentrum

Miljøprosjekter