Prosjekter

Oversikt over større prosjekter i Drammen kommune.

Kommunale byggeprosjekter (Drammen Eiendom KF)

Kommunale prosjekter innen infrastruktur og samferdsel

Følgende prosjekter finner du informasjon om i kommunens kartløsning:

  • Utskifting av vann- og avløpsledninger i Holmens Gate, Sagveien, Tomtegata og Bragerhagen
  • Utskifting av vann- og avløpsnett i Hotvetveien
  • Utskifting av vann- og avløpsnett i Løvligata, Skoglygata og Myrgata i Mjøndalen
  • Utskifting av vann- og avløpsnett i området Tors vei, Hedensrud nedover Skomakergata og ut Seilmakergata
  • Utskifting av vann- og avløpsnett på Åskollen i området Solumveien og Eikelia
  • Konnerud sentrum
  • Strømperenovering avløp

Åpne kart med informasjon om prosjektene

Flom- og kvikkleireprosjekter

Miljøprosjekter

Helse- og omsorgsprosjekter

  • Helsehub – et samarbeidsprosjekt for forskning og utdanning-, operative institusjoner og tjenester-, samt næringsrettet arbeid innen helse og omsorgsfeltet.