Nytt regionalt renseanlegg

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til åpne kontordager 30. mai på Brandengen skole og 4. juni på Solumstrand renseanlegg. Se mer informasjon lenger nede på denne siden.

Drammen, Asker og Lier har gått sammen om å bygge et nytt, felles renseanlegg i Nordbykollen i Drammen. Det nye anlegget skal erstatte tre eksisterende anlegg i Drammen, ett i Lier og ett i Asker. Anlegget skal stå klart i 2030 og vil være et viktig grep for å bedre tilstanden i Drammensfjorden og Oslofjorden.

Prosjektet kort fortalt

 • Det nye renseanlegget skal rense avløpsvannet for fosfor, nitrogen, bakterier og partikler.
 • Det nye renseanlegget skal ha fokus på gjenvinning av ressurser og klimaavtrykk.
 • Bygges inne i Nordbykollen i Drammen kommune.
 • Følgende renseanlegg vil bli lagt ned: Mjøndalen renseanlegg, Muusøya renseanlegg og Solumstrand renseanlegg i Drammen, Linnes renseanlegg i Lier og Lahell renseanlegg i Asker.
 • Eierandeler i prosjektet: Drammen kommune 62 %, Lier kommune 31 %, Asker kommune 7 %.
 • Virksomheten utbygging og infrastruktur i Drammen kommune har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. 

I tillegg skal Drammen kommune etablere overføringsledninger fra Mjøndalen til Nordbykollen og bygge to pumpestasjoner på den samme strekningen.

Det skal bygges nye overføringsledninger i fjorden fra Lahell i Asker og Linnes i Lier. 

Hvorfor skal vi bygge nytt renseanlegg?

 • For å oppfylle nye, varslede rensekrav fra Statsforvalteren/Miljødirektoratet. 
 • For å bedre tilstanden i Drammensfjorden og Oslofjorden.
 • For å nå kommunenes satsingsområder innen klima og miljø.
 • For å kunne imøtekomme planer om utbygging av nye bolig- og næringsområder i kommunene. 

Hvorfor Nordbykollen? 

 • Det er vurdert åtte ulike konsepter. Det valgte konseptet er det det rimeligste alternativet 
 • Samarbeid om et regionalt renseanlegg gir de laveste kostnadene i investeringsfasen og driftsfasen for alle de tre kommunene
 • Gir de laveste klimagassutslippene av de åtte konseptene
 • Mest gunstig plassering med tanke på utslipp av renset vann i henhold til rapport fra NIVA 
Tatt fra lufta med utsikt mot by og skog som er dekket av et tynt lag snø.
NORDBYKOLLEN: Det nye regionale renseanlegget skal bygges inne i Nordbykollen. Inngangen vil komme i området som sees nede til høyre på bildet, i Kobbervikdalen.

Arbeidet med reguleringsplaner

Det skal utarbeides reguleringsplaner for renseanlegget og for overføringsledningene.

 • I begynnelsen av mai 2024 ble oppstart av reguleringsplanarbeidet kunngjort:
  • Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - detaljregulering for regionalt renseanlegg Nordbykollen - Solumstrand
 • Du kan lese alle sakspapirene via Drammen kommunes innsynsløsning. Søk etter gårdsnummer 112 og bruksnummer 324 under "Avansert søk". Arbeidet heter "Detaljregulering for regionalt renseanlegg Nordbykollen-Solumstrand".
 • Reguleringsplanarbeidet for overføringsledningene er ikke igangsatt

Åpne kontordager og informasjonsmøte

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til åpent informasjonsmøte og åpne kontordager:

 • Åpent informasjonsmøte 22. mai kl. 18.00 på Brandengen skole (Iver Holters gate 32), auditoriet i nybygget. På møtet vil vi informere om renseanlegget og planprogrammet, og det blir anledning til å stille spørsmål.
 • Åpne kontordager. Her kan du komme når som helst og få informasjon og stille spørsmål.
  • 30. mai kl. 14.00–18.00, Brandengen skole (Iver Holters gate 32), auditoriet i nybygget
  • 4. juni kl. 14.00–18.00, Solumstrand renseanlegg (Svelvikveien 171), inngang fra sør, møterom 2. etasje

Det vil bli flere informasjonsmøter og åpne kontordager senere i planprosessen.

Dersom du har spørsmål og det ikke passer å benytte informasjonsmøtet eller åpen kontordag, kan du ta kontakt med Liv Marit Carlsen på e-post liv.marit.carlsen@drammen.kommune.no eller telefon 40 21 48 40.

Mer om prosjektet

 • Forprosjektfasen til prosjektet er i gang med Multiconsult som rådgiver – som har med seg Asplan Viak AS og Envidan AS. 
 • Renseanlegg ligger under selvkostområdet. Selvkostprinsippet betyr at det er innbyggerne som betaler det tjenesten koster.  

Kontaktpersoner 

Bilder og videoer

Her vil du etter hvert finne bilder og videoer som viser hvordan det nye renseanlegget skal bli. 

Relaterte dokumenter

Det har vært flere politiske behandlinger før beslutning om etablering av nytt renseanlegg ble fattet. Lenkene under fører til de politiske sakspapirene i kommunens innsynsløsninger.

Framdrift for prosjektet

2023
2024
2025
2030
 • Reguleringsplan (2023–2025)
 • Forprosjekt (2023–2025) 
 • Reguleringsplan (2023–2025)
 • Forprosjekt (2023–2025)
 • Etablering av Interkommunalt selskap (IKS)
 • Planlegging av midlertidig løsning med overføring av avløpsvann fra Lahell renseanlegg (Asker) og en delstrøm av avløpsvannet fra Linnes rensedistrikt (Lier) til Solumstrand renseanlegg i Drammen.  
 • Reguleringsplan (2023–2025)
 • Forprosjekt (2023–2025)
 • Detaljprosjektering og gjennomføring (2025–2029)
 • Oppstart midlertidig løsning med overføring av avløpsvann fra Lahell renseanlegg (Asker) og en delstrøm av avløpsvannet fra Linnes rensedistrikt (Lier) til Solumstrand renseanlegg i Drammen. 
 • Anlegget settes i drift