Samarbeidet om felles renseløsning er i gang

Onsdag signerte ordførerne i Drammen, Lier og Asker den første avtalen om et felles regionalt renseanlegg. Anlegget er planlagt å være ferdig til drift i 2030.

Sist endret:

De tre ordførerne sitter ved et bord og signerer hvert sitt eksemplar av avtalen
SIGNERTE: Det var tre fornøyde ordførere som onsdag kunne sette sin signatur på avtalen om samarbeid om felles avløpsrenseløsning. Fra venstre Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Monica Myrvold Berg, Drammen og Lene Conradi, Asker.

Kommunestyrene i Drammen, Lier og Asker vedtok tidligere i år å starte planlegging av et nytt felles renseanlegg i Nordbykollen i Drammen kommune. Valget ble tatt etter en større utredning der man så på flere alternativ. Utredningen viste at å plassere et renseanlegg inne i Nordbykollen var den beste løsningen for alle de tre kommunene, både i forhold til økonomi, klima og vannmiljø.

Skal danne interkommunalt selskap

Det regionale renseanlegget skal organiseres som et interkommunalt selskap (IKS) der Drammen kommune vil eie 62 %, Lier kommune 31 % og Asker kommune 7 %. Selskapet skal opprettes senest innen utgangen av 2024.

Investeringskostnadene for renseanlegget skal fordeles etter samme nøkkel som eierandelene, mens hver enkelt kommune er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre overføringsledninger med pumpestasjoner for eget avløpsvann frem til Solumstrand i Drammen kommune. Herfra skal det legges overføringsledninger fram til det nye renseanlegget inne i Nordbykollen.

Midlertidig løsning for å imøtekomme nye krav

Avtalen som ble signert onsdag innebærer at det så raskt som mulig skal legges tilførselsledninger i Drammensfjorden fra Lahell renseanlegg i Asker kommune og Linnes renseanlegg i Lier til Solumstrand renseanlegg i Drammen. Disse to renseanleggene renser ikke avløpsvannet godt nok. Siden Solumstrand renseanlegg både har ledig kapasitet og tilfredsstiller dagens rensekrav, skal avløpsvannet renses her inntil det nye regionale anlegget i Nordbykollen står klart.

Overføringsledningene i Drammensfjorden vil etter planen kunne tas i bruk tidligst fra 2025. Disse ledningene skal inngå som en permanent del av ledningsnettet til det nye renseanlegget som etter planen skal stå ferdig i 2030.