Utbedringer i Thams gate parkeringshus

I sommer utføres det rehabiliteringsarbeid på taket på Thams gate parkeringshus. Det medfører at parkeringsplan 10 og 11, som utgjør taket, vil stenges for parkering. Arbeidet vil starte opp i uke 27 og skal være ferdig i uke 39.

Sist endret:

Bilde av parkeringshus utvendig.
Thams gate parkeringshus.

Kunder som har leieavtale på disse uteplassene kan i anleggsperioden benytte parkering på plan 4 til 9.

Det er betongdekket på takplanene som skal fjernes og fornyes.  Deretter vil det foregå noe mindre utbedringsarbeid på noen andre parkeringsplan hvor det kun er behov for å stenge av noen plasser.

Det er Drammen Eiendom KF som forvalter parkeringshuset og er ansvarlig for arbeidet som skal utføres. Dpark AS drifter parkeringen.

– Vi beklager den ulempen dette eventuelt kan medføre for parkerende denne sommeren, men ser frem til å ønske velkommen til et forbedret parkeringshus til høsten, sier daglig leder i Dpark AS, Claus Mølbach-Thellefsen.