Skjema og selvbetjening

Barnehage

Barnevern

Byggesak

Helse og omsorg

Kommuneombud

Kultur og kunst

Næring

Idrett og friluftsliv

Politikk

Sosiale tjenester

Skole

Grunnskole

Voksensopplæring

Språktjenester

Vann og avløp

Vei, trafikk og parkering

Min side for noen digitale skjema

Har du sendt inn skjema via kommunens digitale skjemaløsning som ligger på skjema.kf.no? Og har du logga deg inn via ID-porten? 

Da kan du finne oversikt over innsendte og påbegynte skjema på min side.

Logg inn på min side