Er du bekymret for et barn?

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål dersom du er bekymret for et barn, en ungdom eller en familie.

Er du bekymret for et barn, eller opplever du at foreldrene kanskje ikke klarer å ta godt nok vare på barnet, da bør du melde fra til barnevernet. 

Offentlige ansatte har meldeplikt ved bekymring. 

Du kan gjerne ringe barneverntjenesten og drøfte saken uten å nevne navn. På den måten kan barneverntjenesten hjelpe deg med å avgjøre om det bør legges inn en bekymringsmelding.  

 • Du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell.
 • Du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig.
 • Du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep.
 • Du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer.
 • Du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer.
 • Hvis foreldre har mistet styringen over barnet sitt.
 • Du som foreldre er sterkt bekymret for ditt eget barn/ungdom.

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder.

Vi forstår at dette kan være vanskelig å vurdere alvorsgraden. Det er normalt å frykte at man kanskje overreagerer eller feiltolker situasjonen, og at en bekymringsmelding kan skape unødvendige problemer.

Husk at det er barnevernets oppgave å vurdere bekymringen, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn som har det vanskelig.  

Nei, du kan velge å være anonym, men det er ønskelig at du oppgir navnet ditt. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Ofte vil foreldrene forstå hvem som har meldt fra.

Offentlig ansatte kan ikke melde fra anonymt.

Det er flere måter å melde fra til barnevernstjenesten. Du kan bruke meldingsportalen, ta kontakt ved å ringe eller skrive til oss - enten ved å oppgi navn eller være anonym. Du kan også avtale møte hos oss.

 • Telefon: 90 69 89 19
 • Brev: Barneverntjenesten
  Postboks 671 Strømsø
  3003 Drammen

Dersom du trenger å levere melding hos barnevernet kan du gjøre det på følgende adresser:

 • Eikveien 17, 3060 Svelvik
 • Telthusgata 8, 3044 Drammen
 • Evjegata 6, 3050 Mjøndalen

Ved akutt behov for hjelp ta kontakt med barnevernsvakta på telefon 32 04 65 00. Vakttelefonen er bemannet fra 15.30 til 08.00 alle hverdager, og hele døgnet helge- og helligdager.

Du kan også kontakte politiet på 02800 eller 112.

Du kan drøfte bekymringen med mottaket i barneverntjenesten, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen, og om det eventuelt skal opprettes bekymringsmelding.

Innen en uke skal barnevernet bestemme om saken skal undersøkes videre, eller om meldingen skal henlegges. De aller fleste meldinger blir undersøkt, og skal normalt være ferdig i løpet av tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer også vanligvis på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familien.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten om saken skal avsluttes, eller om det er behov for tiltak.

De fleste barna får hjelp hjemme hos foreldrene. Det kan for eksempel handle om råd eller veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte tilfeller er det best at barnet får plass i fosterhjem eller på institusjon.  

 • Barnevernet skal alltid ta utgangspunkt i hva som er til det beste for barnet. Dette kan noen ganger komme i konflikt med hva foreldrene eller andre synes.
 • Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det betyr at vi skal støtte og hjelpe barn og familier så langt det lar seg gjøre, men samtidig skal vi kontrollere at barna ikke lever under forhold som som er skadelige for dem.
 • I noen situasjoner betyr det at vi mener at det er bedre for barna om de ikke bor hjemme lengre, men i de fleste tilfeller betyr det at barna blir boende hjemme med eller uten ulike typer hjelpetiltak. 

Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

Du kan enten ringe oss i barnevernet på telefon 32 04 66 00, eller barnevernsvakta på 32 04 65 00. 

Du kan sende en henvendelse eller komme innom oss. På dagtid skal det alltid være noen der som har tid til å snakke med deg.

Besøksadresser: 

 • Eikveien 17, 3060 Svelvik
 • Telthusgata 8, 3044 Drammen
 • Evjegata 6, 3050 Mjøndalen

Bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Drammen kommune har tatt i bruk nasjonal meldingsportal som gjør det enklere og sikrere å melde bekymring til barneverntjenesten.

Meldingen leveres direkte i vårt fagsystem med en gang den er sendt via portalen.

Meldingsportalen finner du her:

Bekymringsmelding  

Offentlig melder

 • Haster det, ring 90 69 89 19