SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) . Her kan elevene være før og etter skoletid.

Hva er SFO?

 • SFO er et tilbud for elever på 1.- 4. trinn, før og etter skoletid. Eldre elever kan også søke om plass.
 • SFO holder åpent i høstferien, vinterferien og deler av skolens sommerferie. I feriene er SFO heldagstilbud. 
 • På SFO kan elevene være med på ulike organiserte aktiviteter på skolens område, spise et enkelt måltid etter skoletid og leke med andre barn. 

Søke, endre eller si opp plass? 

 • Du kan søke om plass på SFO til elever som skal starte på 1.trinn etter 1.mai samme året som barnet skal begynne på skolen.
 • Du kan søke om plass når du vil i løpet av året for barn som har startet på skolen. 
 • Du trenger ikke søke om å plass på SFO for hvert skoleår. Har barnet fått plass beholdes plassen til den sies opp, eller til barnet går ut av 4.trinn.
 • Har du rett på redusert oppholdsbetaling må du søke om dette for hvert skoleår.

Søk, endre eller si opp plass i Vigilo: 

 1. Logg på: https://vigilo.no/
 2. Velg: "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten

Søke redusert betaling?

Dette gjør du i Foreldreportalen i Vigilo: 

 1. Logg på: https://vigilo.no/
 2. Velg: "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten
 5. Trykk på eget navn (ikke navn til barnet), for å søke om redusert oppholdsbetaling. 

Når du søker redusert oppholdsbetaling må du laste opp dokumentasjon på familiens samlede inntekt, som er skattemeldingen fra forrige år. Har det skjedd store endringer i familiens inntekt siden siste selvangivelse, må dette dokumenteres.

Hva koster SFO?

Vedtekt

Ferie og fridager 

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om SFO kan du kontakte skolene direkte, eller ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole.