SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) . Her kan elevene være før og etter skoletid.

Hva er SFO?

  • SFO er et tilbud for elever på 1.- 4. trinn, før og etter skoletid. 
  • SFO holder åpent i høstferien, vinterferien og deler av skolens sommerferie. I feriene er SFO heldagstilbud. 
  • På SFO kan elevene være med på ulike organiserte aktiviteter på skolens område, spise et enkelt måltid etter skoletid og leke med andre barn. 

Lurer du på hva det koster å bruke SFO, hvilke moderasjonsordninger kommunen har eller når SFO er stengt? Svarene på dette og mye annet kan du finne ved å bruke lenkene under:

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om SFO kan du kontakte skolene direkte, eller ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole.