SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) . Her kan elevene være før og etter skoletid.

Hva er SFO?

 • SFO er et tilbud for elever på 1.- 4. trinn, før og etter skoletid. Eldre elever kan også søke om plass.
 • SFO holder åpent i høstferien, vinterferien og deler av skolens sommerferie. I feriene er SFO heldagstilbud. 
 • På SFO kan elevene være med på ulike organiserte aktiviteter på skolens område, spise et enkelt måltid etter skoletid og leke med andre barn. 

Søke, endre eller si opp plass? 

Dette gjør du i Foreldreportalen i Vigilo: 

 1. Logg på: https://vigilo.no/
 2. Velg: "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten

Skal barnet fortsette på SFO neste skoleår?

Du trenger ikke søke om å plass på SFO for hvert skoleår. Har barnet fått plass beholdes plassen til den sies opp, eller til barnet går ut av 4.trinn. Har du rett på redusert oppholdsbetaling må du søke om dette for hvert skoleår.

Søke redusert betaling?

Dette gjør du i Foreldreportalen i Vigilo: 

 1. Logg på: https://vigilo.no/
 2. Velg: "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten
 5. Trykk på eget navn (ikke navn til barnet), for å søke om redusert oppholdsbetaling. 

Når du søker redusert oppholdsbetaling må du laste opp dokumentasjon på familiens samlede inntekt, som er skattemeldingen fra forrige år. Har det skjedd store endringer i familiens inntekt siden siste selvangivelse, må dette dokumenteres.

Hva koster SFO?

Vedtekt

Ferie og fridager 

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om SFO kan du kontakte skolene direkte, eller ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole.