SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) . Her kan elevene være før og etter skoletid.

Hva er SFO?

 • SFO er et tilbud for elever på 1.- 4. trinn, før og etter skoletid. 
 • SFO holder åpent i høstferien, vinterferien og deler av skolens sommerferie. I feriene er SFO heldagstilbud. 
 • På SFO kan elevene være med på ulike organiserte aktiviteter på skolens område, spise et enkelt måltid etter skoletid og leke med andre barn. 

Søke, endre eller si opp plass? 

 • Du kan søke om plass på SFO til elever som skal starte på 1.trinn etter 1.mai samme året som barnet skal begynne på skolen. 
 • Ved oppstart av nytt skoleår tildeles og betales det for plassen fra 1. august. Altenativ dato for oppstart på SFO kan være 1. september. 
 • Alle som søker får tildelt plass - husk å godta tilbudet i Vigilo. 
 • Du kan søke om plass når du vil i løpet av året for barn som har startet på skolen. 
 • Du kan søke om endring av plasstype underveis i skoleåret. Endringen blir fra den første i hver måned. 
 • Du trenger ikke søke om å plass på SFO for hvert skoleår. Har barnet fått plass beholdes plassen til den sies opp, eller til barnet går ut av 4.trinn.
 • Når du skal si opp plassen må dette gjøres før den siste dagen i måneden. Da har du plassen ut neste måned. 
 • Har du rett på redusert oppholdsbetaling må du søke om dette for hvert skoleår.

Søk, endre eller si opp plass i Vigilo: 

 1. Logg på: https://vigilo.no/
 2. Velg: "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten

Annen informasjon om SFO

Lurer du på hva det koster å bruke SFO, hvilke moderasjonsordninger kommunen har eller når SFO er stengt? Svarene på dette og mye annet kan du finne ved å bruke lenkene under:

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om SFO kan du kontakte skolene direkte, eller ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole.