SFO

Har du søkt om SFO-plass for neste skoleår? Husk å svare ja eller nei på tilbudet du får i Vigilo.

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) . Her kan elevene være før og etter skoletid.

Hva er SFO?

  • SFO er et tilbud for elever på 1.- 4. trinn, før og etter skoletid. 
  • SFO holder åpent i høstferien, vinterferien og deler av skolens sommerferie. I feriene er SFO heldagstilbud. 
  • På SFO kan elevene være med på ulike organiserte aktiviteter på skolens område, spise et enkelt måltid etter skoletid og leke med andre barn. 

Lurer du på hva det koster å bruke SFO, hvilke moderasjonsordninger kommunen har eller når SFO er stengt? Svarene på dette og mye annet kan du finne ved å bruke lenkene under:

Har du spørsmål til SFO?

Har du spørsmål om SFO kan du kontakte skolene direkte, eller ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole.

Hva er IFO?

IFO er en forkortelse for idrettsfritidsordning, og er ikke et kommunalt tilbud. IFO driftes av noen av idrettslagene i kommunen, og det er idrettslagene som er ansvarlig for regler, forsikringer, pris, innhold og kvalitet i IFO.

SFO er en forkortelse for skolefritidsordning, og er et kommunalt tilbud.  

Kommunen finansierer i dag enkelte moderasjonsordninger i IFO. Siden Drammen kommune finansierer moderasjonsordninger som driftes av andre enn kommunen selv, arbeider kommunen med å klargjøre retningslinjer for tildeling av moderasjonsordningene i IFO. 

Ta kontakt med det enkelte idrettslag, dersom du har spørsmål om tilbudet på IFO. Kontaktinformasjon finner du på nettsiden til idrettslagene.