Moderasjonsordninger og gratisplass på SFO

Drammen kommune tilbyr flere ulike moderasjonsordninger for SFO.

Søskenmoderasjon 

 • 30 % avslag til barn nummer to
 • 50 % avslag fra og med barn nummer tre
 • Du får automatisk beregnet søskenmoderasjon på fakturaen når barna har samme folkeregistrert adresse. Du trenger ikke søke om dette.

Gratisplasser 

 1. Det er gratis plass for barn som bor i familier med samlet inntekt under 300 000 kroner. Gratis plass for denne gruppen gjelder for alle plasstyper. Du må søke i Vigilo om dette - innen 1. juni hvert år. Du kan også søke fortløpende om dette gjennom året.
 2. Det er gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn. Kriteriet for tildeling av plass for barn med særskilte behov, er at barnet har nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og/eller vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid. 

Redusert foreldrebetaling

 • Husholdninger med samlet inntekt mellom 300 000 og 611 967 kroner per år, kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 5 prosent av samlet inntekt per barn. 
 • Du kan søke om dette i Vigilo.

12 timer gratis for elever på 1.- og 2. trinn

Ordningen gjelder fra skoleåret 2023-2024. 

Alle elever som går på 1.- og 2. trinn får gratis 12 timer på SFO hver uke. Dette er helt uavhengig av hva familien har som samlet inntekt. Du trenger ikke søke om dette.

I tillegg kan du søke om redusert foreldrebetaling for timene som er ut over de 12 timene i uka som er gratis. 

Organisering av tilbudet om 12 timer gratis plass

 • De 12 timene som er gratis kommer til fratrekk på ordinær oppholdsbetaling. 

 • Du kan også søke om plass som kun gjelder de 12 timene som er gratis. Da må du bare betale for kost som er 165 kroner per måned. 
 • Tilbudet om gratis 12 timer plass er lagt til etter undervisningstid hver dag.
 • Tidspunktet for tilbudet kan variere noe fra dag til dag, men er cirka 2 til 2,5 timer per dag. Den enkelte skole har oversikt over tidspunktene for dette tilbudet på egen SFO.
 • I skolens ferier kan de 12 timene fordeles annerledes, etter avtale med den enkelte SFO.
 • Dersom du har søkt ordinære plasstyper i SFO, vil de 12 timene som er gratis komme til fratrekk på oppholdsbetalingen.