Finn eller registrer lag og forening

Nettsider som kan hjelpe deg å registrere din organisasjon eller å finne en forening i din kommunedel.

Frivillighetsregisteret

Gjennom frivillighetsregisteret kan du finne mange av de frivillige organisasjonene i alle kommunedelene. Du kan søke på kategori, fylke og kommune. 

Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men de som er registrert der kan:

  • delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon
  • søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester 

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Det er gratis å registrere organisasjoner i Frivillighetsregisteret. Her finner du informasjon om hvordan du kan registrere en organisasjon i denne oversikten. 

Frivillig.no

Mange lag og foreninger velger i tillegg å registrere seg på frivillig.no . Denne nettsiden:

  • gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag
  • kan også brukes som en "hjemmeside" med informasjon om organisasjoner som ønsker en enkel og gratis løsning for dette

Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge. Her kan du registrere din organisasjon.