Lag og foreninger

Det er et stort og mangfoldig frivillig engasjement gjennom lag og foreninger i alle deler av kommunen vår.

Frivillighetsregisteret

Finn lag og foreninger i Drammen kommune som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Gjennom frivillighetsregisteret kan du finne mange av de frivillige organisasjonene i alle kommunedelene. Du kan søke på kategori, fylke og kommune. 

Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men de som er registrert der kan:

  • Delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. 
  • Søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester. 
  • Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Det er gratis å registrere organisasjoner i Frivillighetsregisteret. 

Her finner du informasjon om hvordan du kan registrere en organisasjon i denne oversikten. 

Frivillig.no

Mange lag og foreninger velger i tillegg å registrere seg på frivillig.no . Denne nettsiden:

  • gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.
  • kan også brukes som en "hjemmeside" med informasjon om organisasjoner som ønsker en enkel og gratis løsning for dette. 

Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge. Her kan du registrere din organisasjon.