Priser

Prisene gjelder for kommunale og private barnehager. Prisen er avhengig av inntekt og om du har flere barn i barnehage.

INNTEKT PRIS PER MÅNED
Gratis barnehage (inntekt inntil kr. 462 000) kr 0
Redusert pris med gratis kjernetid (inntekt under kr. 583 650) varierer
Redusert oppholdsbetaling (inntekt under kr. 592 167) 6 prosent av inntekt
Inntekt over kr. 592 167 kr 3 315
Redusert pris for barn nr. 2 30 prosent reduksjon
Redusert pris for barn nr. 3 50 prosent reduksjon

Gratis plass, gratis kjernetid eller redusert pris

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. Når du søker om redusert oppholdsbetaling må du dokumentere inntekten til husstanden. Selvangivelse og dokumentasjon på all inntekt du betaler skatt av, legges ved søknaden.

Når du har takket ja til barnehageplass, kan du søke redusert pris:

Dette gjør du i Vigilo under Profilkort (navnet ditt) > Søknad om redusert betaling. Dokumentasjon er skattemeldingen fra forrige år. Har det skjedd store endringer i familiens inntekt siden siste selvangivelse, må dette dokumenteres.

Logg deg inn med ID-porten på Foreldreportalen Vigilo

Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Forvaltningskontoret for barnehage og skole.

Telefon 32 04 43 00. Telefontid: Mandag – Tirsdag: kl.09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00, Torsdag – Fredag: kl.09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00.

E- post: drammensbarnehagene@drammen.kommune.no

Søknadsfrist innen den 20. for at reduksjonen skal gjelde fra neste fakturamåned.

  • Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husstandenes inntekt for opphold i barnehage.
  • Kommunen har ansvaret for å behandle søknader om redusert betaling.
  • Grunnlag for søknaden er siste års selvangivelse, og vedtaket gjelder for ett og ett barnehageår.
  • Redusert oppholdsbetaling gjelder fra tidspunktet oppgitt i vedtaket.

Flere barn i barnehage gir redusert pris

  • Dersom du har flere barn i barnehage betaler du redusert pris. 
  • Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal du betale full pris for den dyreste plassen.
  • Du trenger ikke ha barna i samme barnehage for å få redusert pris, men barnehagene må ligge i samme kommune.
  • Prisreduksjonen gjelder for både kommunale og private barnehager. Kommunen finansierer og administrerer ordningen.

KONTAKT FORVALTNINGSKONTORET FOR BARNEHAGE OG SKOLE

E-post som gjelder skole og SFO: drammensskolene@drammen.kommune.no

E-post som gjelder barnehage: drammensbarnehagene@drammen.kommune.no

Telefon: 32 04 43 00

Telefontid:
Mandag – Tirsdag: kl. 09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00
Torsdag – Fredag: kl. 09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen