Prisene gjelder for kommunale og private barnehager. Prisen er avhengig av inntekt og om du har flere barn i barnehage.

INNTEKT PRIS PER MÅNED
Gratis barnehage (inntekt inntil kr. 462 000) kr 0
Redusert pris med gratis kjernetid (inntekt under kr. 566 100) varierer
Redusert oppholdsbetaling (inntekt under kr. 574 750) 6 prosent av inntekt
Inntekt over kr. 574 750 kr 3 135
Redusert pris for barn nr. 2 30 prosent reduksjon
Redusert pris for barn nr. 3 50 prosent reduksjon

Gratis plass, gratis kjernetid eller redusert pris

Familier med lav inntekt kan få redusert pris. Har du allerede redusert pris, blir ordningen videreført uten at du trenger å foreta deg noe. Dette gjelder for alle de tre tidligere kommunene.

Fra nyttår vil flere bosatt i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune som ikke før har kvalifisert til redusert betaling, nå kunne søke om redusert betaling. Dette gjelder for familieinntekt under 574 750 kroner i året.

For å søke om redusert pris fra 1. januar ta kontakt med:

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS

Telefon 32 04 43 00
E- post:

Søknadsfrist innen den 20. for at reduksjonen skal gjelde fra neste fakturamåned.

  • Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husstandenes inntekt for opphold i barnehage.
  • Kommunen har ansvaret for å behandle søknader om redusert betaling.
  • Grunnlag for søknaden er siste års selvangivelse, og vedtaket gjelder for ett og ett barnehageår.
  • Redusert oppholdsbetaling gjelder fra tidspunktet oppgitt i vedtaket.

Flere barn i barnehage gir redusert pris

  • Dersom du har flere barn i barnehage betaler du redusert pris. 
  • Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal du betale full pris for den dyreste plassen.
  • Du trenger ikke ha barna i samme barnehage for å få redusert pris, men barnehagene må ligge i samme kommune.
  • Prisreduksjonen gjelder for både kommunale og private barnehager. Kommunen finansierer og administrerer ordningen.

KONTAKT FORVALTNINGSKONTORET FOR BARNEHAGE , SKOLE OG SFO/AKS

E-post som gjelder skole og SFO/AKS: 

E-post som gjelder barnehage:

Telefon: 32 04 43 00

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen