Arealplan, kart, deling, seksjonering og oppmåling