Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder geodata

Håkon Løvli

E-post: hakon.lovli@drammen.kommune.no
Mobil: 97 17 34 03

Virksomhetsleder arealplan

Elisabet Finne

E-post: elisabet.finne@drammen.kommune.no
Mobil: 92 08 10 23

Avdelingsledere arealplan

Linda Gabrielsen Ottestad

E-post: linda.gabrielsen.ottestad@drammen.kommune.no 
Mobil: 45 73 90 85

Anders Toft-Zibell

E-post: anders.toft.zibell@drammen.kommune.no
Mobil: 97 68 78 78

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.