Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder geodata

Håkon Løvli

Epost: hakon.lovli@drammen.kommune.no
Mobil: 971 73 403

Virksomhetsleder arealplan

Elisabet Finne

Epost: elisabet.finne@drammen.kommune.no
Mobil: 920 81 023

Avdelingsleder arealplan

Linda Gabrielsen Ottestad

Epost: linda.gabrielsen.ottestad@drammen.kommune.no 
Mobil: 457 39 085

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.