Her finner du informasjon om tjenester som går inn under Lov om sosiale tjenester i NAV, som økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, samt kvalifiseringsprogrammet.

Formålet med loven er å bedre levekårene til vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Forskudd på dagpenger

Nå kan du søke om forskudd på dagpenger. Vil du ha forskudd, må du ha

Økonomikurset iPluss

NAV Drammen og Drammen kommune tilbyr sine innbyggere økonomikurset iPluss. Dette er et gratis kurs over to dager, der man får veiledning, tips og råd om hvordan man skal få bedre kontroll over økonomien.

Her kan du lese mer om økonomikurset.

Opplæring og arbeidstrening

I kvalifiseringsprogrammet får man opplæring, arbeidstrening og oppfølging slik at du kan komme deg ut i arbeidslivet.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet.

Økonomisk sosialhjelp 

Dersom du ikke har, eller kan, skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat, betale for husleie eller størm, kan du søke økonomisk sosialhjelp ved NAV Drammen.

Her kan du lese om hvordan du kan få hjelp.

Råd og veiledning

I henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV skal kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Slik ber du om tjenesten. 

Åpningstider

  • Kontortid 09.00-15.00
  • Kontoret i Drammen er åpnet for bruk av selvhjelpsløsninger 09.00-15.00, og er betjent mellom 11.00 - 13.00. 
  • Møter avtales direkte med veileder.
  • I Svelvik og Mjøndalen er kontorene stengt
  • Postadresse:  Postboks 1583, 3007 Drammen
  • Organisasjonsnummer: 995 145 359

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Besøksadresse

Grønland 55
3045 Drammen