NAV Drammen

Her finner du informasjon om tjenester som går inn under Lov om sosiale tjenester i NAV, som økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, samt kvalifiseringsprogrammet.

Formålet med loven er å bedre levekårene til vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Økonomikurs

NAV Drammen og Drammen kommune tilbyr sine innbyggere gratis økonomikurs. Vi tilbyr to ulike kurs,  hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering. Her får man veiledning, tips og råd om hvordan man skal få bedre kontroll over økonomien.

Opplæring og arbeidstrening

I kvalifiseringsprogrammet får man opplæring, arbeidstrening og oppfølging slik at du kan komme deg ut i arbeidslivet.

Økonomisk sosialhjelp 

Dersom du ikke har, eller kan, skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat, betale for husleie eller størm, kan du søke økonomisk sosialhjelp ved NAV Drammen.

Råd og veiledning

I henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV skal kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Slik ber du om tjenesten. 

Åpningstider

  • Kontortid 09.00–15.00
  • I åpningstiden vil du kunne benytte NAV`s selvhjelpsløsninger med pc, skriver/skanner og kopimaskin. 
  • Mottaket er bemannet daglig i perioden fra 10.00–14.00 hvor du kan få bistand til bruk av selvhjelpsløsninger.

  • Dersom du har behov for samtale eller trenger å drøfte saken din kontakter du veilederen din på telefon, e-post eller chat.

  • Det er mulig å kontakte nav også på telefon fellesnummer 55 55 33 33 eller digitalt på nav.no

  • I Svelvik og Mjøndalen er kontorene stengt
  • Postadresse:  Postboks 1583, 3007 Drammen
  • Organisasjonsnummer: 995 145 359

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30
Telefon for permitterte (privatpersoner – råd og veiledning): 40 63 31 92 Mellom kl. 09.00 og 15.00 hverdager

Besøksadresse

Grønland 55
3045 Drammen