Økonomisk sosialhjelp

Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat, betale for husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV Drammen.

Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat, betale for husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV Drammen.

Krav til søker

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du:

 • oppholder deg lovlig i Norge
 • bor fast i Norge
 • ikke har penger til for eksempel mat, husleie eller strøm
 • ikke kan sørge for deg selv gjennom jobb eller andre inntekter

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp

Det du trenger er: 

 • gyldig legitimasjon
 • bekreftelse på oppholdstillatelse hvis du ikke er nordisk statsborger
 • ved endring i sivilstatus: separasjonsbevilling, samværsavtale etc.
 • lønnslipper eller annen dokumentasjon på alle inntekter for siste tre måneder
 • siste skattemelding. Hvis du ikke har opplysningene tilgjengelig, kan du finne dem på skatteetatens nettsider
 • kontoutskrifter fra alle bankkonti for siste tre måneder
 • dokumentasjon på boforhold
 • fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm
 • dokumentasjon på utgifter til barns aktiviteter, barnehage, SFO m.m

Fyll ut søknadsskjema

Her kan du levere om økonomisk sosialhjelp:

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Du kan eventuelt sende søknadskjema per post eller du kan henvende deg til NAV Drammen når du skal levere søknad. NAV-kontoret kan ha behov for å snakke med deg om din situasjon før søknaden ferdigbehandles.

Her finner du søknadsskjemaet for print (pdf)

Hvis du ønsker at noen andre enn deg selv (for eksempel venner, samboer, hjelpeinstanser) skal få informasjon eller representere deg i din sak, må du gi en skriftlig fullmakt til NAV Drammen. Du bestemmer selv hva fullmakten skal omfatte, og hvor lenge den skal gjelde. Utfylt fullmaktsskjema sendes til NAV Drammen. 

Hva skjer videre?

Når søknaden din er behandlet får du et skriftlig vedtak. Tar saksbehandlingen lenger enn 28 dager får du et foreløpig svar.

Du har rett til å klage

Hvis du mener at vedtaket du har fått er feil kan du klage. I vedtaket du har fått vil det stå informasjon om hvordan du klager. Klagen må være skriftlig og undertegnet av deg selv eller en fullmektig (en som kan handle på veiene av deg og har fullmakt. Klagen bør være begrunnet.

Informasjon om klage finner du her