Søk blant våre fotografier, videoer og gamle kart fra Drammen kommune.

Fotoarkivet

Byarkivet har mer enn 100 000 fotografier i sine samlinger, og disse kommer fra kommunal virksomhet og fra ulike privatarkiver og samlinger. Bildene viser både privat og kommunalt arbeid og virke, samt hvordan byen vår og omgivelsene har vært til ulike tider.

Digitalisering

Byarkivet begynte høsten 2013 arbeidet med å digitalisere bildene, og så langt ressursene tillater vil arbeidet pågå kontinuerlig. De digitaliserte bildene blir fortløpende publisert i Fotoware, som er en nettbasert løsning for arkivering og gjenfinning av bilder. Du kan benytte søkefeltet for fritekstsøk, eller bare bla gjennom bildene. På hvert enkelt bilde er det muligheter for å legge inn kommentarer.

Rettigheter til bruk

Der hvor ikke annet er angitt, kan alle de publiserte bildene fritt benyttes ikke-kommersielt, bare du oppgir fotografens navn og Drammen byarkiv som kilde. Ved kommersiell bruk av bilder, ta kontakt med byarkivet på e-post  for avtale om pris og digitale kopier med høy oppløsning.

Den første samlingen av fotografier byarkivet har publisert er fra Karin Pihls samling. Karin Pihl (1920-1993) var arkitekt og arbeidet i en årrekke på kommunens byplankontor, men det var som lokalhistoriker, forfatter og illustratør av mange lokalhistoriske skrifter hun var mest kjent. Byarkivet har fått låne fotografiene fra Pihls arvinger for å digitalisere og publisere dem på internett, og dette arbeidet er nå fullført.

Kartarkivet

Historiske kart og tegninger av Drammen som forteller historier om byens utseende og vekst, om planer og utvikling.

Byarkivet har mange kart og tegninger fra Drammen. De forteller historier om byens utseende og vekst, om planer og utvikling. Drammen fikk sitt første kartverk i 1850, og den første kart- og delingsforretning ble avholdt i 1866.

I samarbeid med kommunens kart- og geodataavdeling ønsker vi å gjøre dette historiske materialet tilgjengelig for alle. I vår digitale formidlingskanal, fotoware, viser vi nå et utvalg flotte eksemplarer.

Se våre historiske kart. Her vil vi legge ut flere kart etter hvert som de blir klare for publisering.

Gi oss gjerne tilbakemelding på kartene.

Større versjoner av kartene

Marker et kart og velg "last ned" øverst til venstre på siden. Du vil få spørsmål om hvilket format du ønsker å laste filen ned i. Her kan du velge 'JPG sRGB'.

På spørsmål om du vil åpne eller lagre filen, velger du 'åpne' og kartet blir tilgjengelig for deg i stor størrelse.