Politisk sekretariat

Linn Cecilie Solberg Langum
ordførers sekretær

Odd Myklebust 
rådgiver

Anette Korneliussen
spesialkonsulent

Ine Helen Haugan 
spesialkonsulent

Renate Reistad Olsnes
konsulent

Christine Bording Henriksen
konsulent