Politikk

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er ansvarlig for sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet og andre politiske utvalg og råd. Sekretariatet legger forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Videre sørger politisk sekretariat for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på, og gir råd, veiledning og informasjon til folkevalgte. Gjennomføring av valg annethvert år er også en sentral oppgave for sekretariatet.

Linn Cecilie Solberg Langum
ordførers sekretær

Odd Myklebust 
rådgiver

Lise Merkesdal Grønli
rådgiver

Anette Korneliussen
spesialkonsulent

Ine Helen Haugan 
spesialkonsulent

Christine Bording
konsulent