Politikk

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er ansvarlig for sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet og andre politiske utvalg og råd. Sekretariatet legger forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Videre sørger politisk sekretariat for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på, og gir råd, veiledning og informasjon til folkevalgte. Gjennomføring av valg annethvert år er også en sentral oppgave for sekretariatet.

Vegard Hetty Andersen
avdelingsleder politisk sekretariat (permisjon til juli 2024)

Linn Cecilie Solberg Langum
ordførers sekretær

Odd Myklebust 
rådgiver

Lise Merkesdal Grønli
rådgiver (permisjon til august 2024)

Magnus Fossumstuen Svendsen
rådgiver

Anette Korneliussen
konsulent (permisjon til april 2025)

Ine Helen Haugan 
konsulent

Christine Bording
konsulent