Politikk

Politisk sekretariat

Linn Cecilie Solberg Langum
ordførers sekretær

Odd Myklebust 
rådgiver

Lise Merkesdal Grønli
rådgiver

Anette Korneliussen
spesialkonsulent

Ine Helen Haugan 
spesialkonsulent

Renate Reistad Olsnes
konsulent

Christine Bording Henriksen
konsulent