Politikk

Politisk sekretariat

Linn Cecilie Solberg Langum
ordførers sekretær

Odd Myklebust 
rådgiver

Lise Merkesdal Grønli
rådgiver

Anette Korneliussen
spesialkonsulent

Ine Helen Haugan 
spesialkonsulent

Christine Bording
konsulent