Delegering

Drammen kommunes delegeringsreglementer og delegering av myndighet iht. særlover.

Drammen kommunes delegeringsreglementer og oversikten over delegering av myndighet i henhold til om lag 130 lover.

Drammen delegering

Dette finner du i Drammen delegering

Tjenesten gir oversikt over:

  • Drammen kommunes politisk og administrative organisering.
  • Reglementer for politiske organer og kommunedirektøren.
  • De særlovene som forvaltes av politiske organer og kommunens administrasjon.

Drammen kommune har valgt å legge inn de bestemmelsene i disse lovene som handler om kommunens utøvelse av myndighet. De delene av lovene som handler om kommunens plikter, rettigheter eller rammebetingelser for kommunens virksomhet er ikke lagt inn her.

Årsaken til dette er at det som skal vises er hvem som har myndighet til å utøve myndighet i kommunen med grunnlag i de konkrete bestemmelsene i lovverket.

Samtidig gir systemet inngang til den fullstendige lovteksten i hver lov via en lenke på hver lov.

Slik bruker du Drammen delegering

  1. Trykk på den loven du vil se på i venstre marg. Da får du opp alle de aktuelle paragrafene i grå markering.
  2. I midtkolonnen får du også opp alle de paragrafene i den aktuelle loven, hvor myndigheten er fordelt på politisk og/eller administrativ myndighet.
  3. I høyre kolonne ser du kommunens politiske og administrative organisering. Dersom du ønsker å se nærmere på for eksempel kommunestyrets myndighet, trykker du på kommunestyret. Du får da først opp kommunestyrets delegeringsreglement, og når du ruller videre nedover i midtre kolonnen får du opp alle de lovene hvor kommunestyret selv har myndighet.
  4. Tilsvarende kan du trykke på alle de andre politiske organene og på kommunedirektøren, og du får opp organets eller enhetens myndighet i alle aktuelle lover.