Vann og avløp

På grunn av vedlikehold og ombygging er det ikke mulig for bobiler å tømme septiktanken på Bokerøya renseanlegg i perioden 24.08 - 16.09.