Vannmåleravlesning

Neste vannmåleravlesning er fra 15.-22. april 2024.

 

Avlesning av vannmåler gjøres tre ganger i året. Du vil få tilsendt varsel om avlesning på avlesningskort per post, e-post eller sms.

Har du ikke installert vannmåler blir forbruket fakturert på grunnlag av bygningsareal. Du vil ikke motta varsel om avlesning hvis boligen din har vannmåler som fjernavleses.

Avlesingsperioder

Avlesning:
15.april - 22. april
15.august - 22. august
 30. november - 7. desember

Hvordan leser jeg av vannmåleren?

Vannmålere i Drammen kommune har forskjellig utseende avhengig av fabrikat. Start avlesningen fra venstre på første tall. Ta med alle tall i blå ramme før komma – også nuller. Eventuelle tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.

Hvis vannmåleren har fire hvite felter skal du begynne avlesningen med 0 foran de 4 sifrene. Hvis du har to vannmålere, en for varm vann og en for kaldt vann, er det viktig at du leser av begge målerne.

Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter

 1. Hvis du får varsel om avlesning på e-post eller SMS, følg lenken og rapporter målerstanden.
 2. Hvis du får varsel om avlesning per post kan den leveres på følgende måter:
 • Internett: Klikk på vannmåleravlesning. Du må logge inn med avtalenummer og målepunktnummer som står på kortet.
 • Telefon: Ring 21 95 29 11 og følg instruksjonene.
 • Scann QR koden: Hvis du har mottatt avlesningskort i posten kan du skanne QR-koden på din smarttelefon eller nettbrett for å komme direkte til ferdig innlogget registeringsside.
 • Fyll ut svarslippen, riv av og returner i posten. Svarslippen er ferdig frankert.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avleseningsperioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Ved gjentatte stipuleringer kan kommunen foreta befaring og avlesning av vannmåleren. Det vil bli fakturert et eget gebyr for dette arbeidet.

Våren 2023 starter arbeidet med å skifte ut manuelle vannmålere til fjernavleste vannmålere i alle boliger i Drammen. 

Her kan du lese mer om fjernavleste vannmålere.

Hvor kan jeg finne oversikt over mitt vannforbruk?

I portalen Min eiendom kan du finne oversikt over forbruket ditt, kommunale gebyrer og tidligere vannmåleravlesninger. Les mer om Min Eiendom her.

Hva er normalt forbruk for en person?

En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann pr år. Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn er 178 liter. Kilde: SSB, 2020

Hvem har ansvar for å lese av vannmåleren?

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og at målerstand rapporteres til kommunen.

Jeg har ikke brukt vann i boligen/fritidsboligen, må jeg lese av vannmåleren?

Ja, du må lese av vannmåleren selv om boligen ikke er i bruk.

Jeg har sendt inn feil målerstand, hva gjør jeg?

Da kan du registrere målerstand på nytt og denne blir gjeldene.

Forbruket mitt viser 9999xx?

Dette vil si at du har en minusforbruk fordi det ble lest av feil ved forrige avlesninger eller at det ble stipulert.

Hvilke tall skal jeg lese av?

Du leser av tallene fra venstre. Kun hele tall, og ikke tall som er røde eller etter komma.

Skjermen på vannmåleren er svart, hva gjør jeg?

Dette må vi undersøke. Send oss en e-post på vanngebyr@drammen.kommune.no

Jeg er ikke hjemme i avlesningsperioden

Det går fint. Ta kontakt med oss når du kommer hjem og send oss målerstand. Hvis du ikke rekker dette innen fristen blir målerstand stipulert ut i fra forbrukshistorikk.

Jeg får ikke sendt inn avlesning fra utlandet?

Det er korrekt. Det er på grunn av brannmuren. Send bilde av måleren eller målerstand til vanngebyr@drammen.kommune.no

Hva betyr det at målerstand blir stipulert?

Hvis vi ikke mottar målerstand blir denne stipulert. Det vil si et gjennomsnittsforbruk basert på forbrukshistorikk.

 

Ved å ha et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk, kan man redusere avgiftene på vann og avløp. Dette gjelder hvis man har vannmåler og betaler etter forbruk.

Her er noen tips til vannsparing:

 • Sett på oppvaskmaskin og vaskemaskin når de er fulle. 
 • Skru av vannet mens du pusser tennene.
 • Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.
 • Vann planter utendørs med kanne i stedet for hageslangen.
 • Steng av stoppekranen hvis du planlegger et lengre opphold borte fra hjemmet.
 • Har du kondens på rør eller hører susing kan det være lurt å sjekke i tilfelle lekkasje.