Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesning for april er avsluttet. Neste avlesning er i august. Har du ikke fått lest av vannmåleren din vil forbruket ditt bli stipulert.

 

Avlesningsperioder 2024

 • 15. april–22. april
 • 15. august–22. august
 • 30. november–7. desember
 • Du får varsel om avlesning på avlesningskort, e-post eller sms.
 • Noen får lest av sin vannmåler automatisk, og da trenger du ikke å gjøre noe.
 • Avlesningen av vannmåleren danner grunnlaget for din husstands vann- og avløpsgebyr for neste faktura.

Hvordan leser jeg av vannmåleren?

Vannmålere i Drammen kommune har forskjellig utseende avhengig av fabrikat.

 • Start avlesningen fra venstre på første tall.
 • Ta med alle tall før komma – også nuller.
 • Eventuelle tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.
 • Hvis vannmåleren har fire hvite felter skal du begynne avlesningen med 0 foran de 4 sifrene.

Hvis du har to vannmålere, en for varmt vann og en for kaldt vann, er det viktig at du leser av begge målerne.

Slik melder du inn vannmålerstand

 1. Hvis du får varsel om avlesning på e-post eller SMS, følg lenken og rapporter målerstanden.
 2. Hvis du får varsel om avlesning per post kan den leveres på følgende måter:
 • Internett: Klikk på vannmåleravlesning. Du må logge inn med avtalenummer og målepunktnummer som står på kortet.
 • Telefon: Ring 21 95 29 11 og følg instruksjonene.
 • Scann QR koden: Hvis du har mottatt avlesningskort i posten kan du skanne QR-koden på din smarttelefon eller nettbrett for å komme direkte til ferdig innlogget registreringsside.
 • Fyll ut svarslippen, riv av og returner i posten. Svarslippen er ferdig frankert.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avlesningsperioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk. Ved gjentatte stipuleringer kan kommunen foreta befaring og avlesning av vannmåleren. Det vil bli fakturert et eget gebyr for dette arbeidet.

Etter avlesning

Vi tar en kontroll på vannmåleravlesningene. Dersom du får en henvendelse fra oss er det ditt ansvar å melde tilbake det vi spør etter. Du vil få en faktura basert på avlesningen. 

Automatisk avlesning - sjekk Min Eiendom

Noen har fått fjernavlest vannmåler, og da trenger du ikke å gjøre noe. Hvis vi ikke får kontakt med vannmåleren din ved terminavlesning vil du få melding om å lese av. 

Du kan sjekke dine registrerte målerstand på Min Eiendom.

Hvorfor jeg må lese av en fjernavlest vannmåler?

Drammen kommune får ikke kontakt med alle de fjernavleste vannmålerne, som er årsaken til at noen må lese av sin vannmåler manuelt og rapportere målerstanden tilbake til kommunen. Vi jobber kontinuerlig med å løse dette, og inntil vi har sikre og gode data, blir avlesningen gjennomført automatisk for noen og manuelt for andre.

 

 

 

Våren 2023 starter arbeidet med å skifte ut manuelle vannmålere til fjernavleste vannmålere i alle boliger i Drammen. 

Her kan du lese mer om fjernavleste vannmålere.

Hvor kan jeg finne oversikt over mitt vannforbruk?

I portalen Min eiendom kan du finne oversikt over forbruket ditt, kommunale gebyrer og tidligere vannmåleravlesninger. Les mer om Min Eiendom her.

Hva er normalt forbruk for en person?

En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann pr år. Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn er 178 liter. Kilde: SSB, 2020

Hvem har ansvar for å lese av vannmåleren?

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og at målerstand rapporteres til kommunen.

Jeg har ikke brukt vann i boligen/fritidsboligen, må jeg lese av vannmåleren?

Ja, du må lese av vannmåleren selv om boligen ikke er i bruk.

Jeg har sendt inn feil målerstand, hva gjør jeg?

Da kan du registrere målerstand på nytt og denne blir gjeldene.

Forbruket mitt viser 9999xx?

Dette vil si at du har en minusforbruk fordi det ble lest av feil ved forrige avlesninger eller at det ble stipulert.

Hvilke tall skal jeg lese av?

Du leser av tallene fra venstre. Kun hele tall, og ikke tall som er røde eller etter komma.

Skjermen på vannmåleren er svart, hva gjør jeg?

Dette må vi undersøke. Send oss en e-post på vanngebyr@drammen.kommune.no

Jeg er ikke hjemme i avlesningsperioden

Det går fint. Ta kontakt med oss når du kommer hjem og send oss målerstand. Hvis du ikke rekker dette innen fristen blir målerstand stipulert ut i fra forbrukshistorikk.

Jeg får ikke sendt inn avlesning fra utlandet?

Det er korrekt. Det er på grunn av brannmuren. Send bilde av måleren eller målerstand til vanngebyr@drammen.kommune.no

Hva betyr det at målerstand blir stipulert?

Hvis vi ikke mottar målerstand blir denne stipulert. Det vil si et gjennomsnittsforbruk basert på forbrukshistorikk.

 

Ved å ha et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk, kan man redusere avgiftene på vann og avløp. Dette gjelder hvis man har vannmåler og betaler etter forbruk.

Her er noen tips til vannsparing:

 • Sett på oppvaskmaskin og vaskemaskin når de er fulle. 
 • Skru av vannet mens du pusser tennene.
 • Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.
 • Vann planter utendørs med kanne i stedet for hageslangen.
 • Steng av stoppekranen hvis du planlegger et lengre opphold borte fra hjemmet.
 • Har du kondens på rør eller hører susing kan det være lurt å sjekke i tilfelle lekkasje.