Vannmåleravlesning

Avlesning av vannmåler

Avlesning av vannmåler gjøres tre ganger i året. Du vil få tilsendt varsel om avlesning på avlesningskort per post, e-post eller sms.

Vannmåleravlesning for april 2023 er nå stengt

Har du ikke installert vannmåler så skal du ikke foreta deg noe som helst. Da blir forbruket fakturert på grunnlag av bygningsareal som vanlig. Du vil ikke motta varsel om avlesning hvis boligen din har vannmåler som fjernavleses (automatisk avlesning av vannmålerstand).

Avlesingsperioder

Avlesning: Forfall faktura:
15. - 22. april 25. juni
15. - 24. august 25. oktober
 30. november - 7. desember  25. februar

Hvordan leser jeg av vannmåleren?

Vannmålere i Drammen kommune har forskjellig utseende avhengig av fabrikat. Start avlesningen fra venstre på første tall. Ta med alle tall i blå ramme før komma – også nuller. Eventuelle tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Har din vannmåler bare 4 hvite felter? Da skal du begynne avlesningen med 0 foran de 4 sifrene. Hvis du har to vannmålere, en for varm vann og en for kaldt vann, er det viktig at du leser av begge målerne.

Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

 1. Hvis du får varsel om avlesning på e-post eller SMS, følg lenken og rapporter målerstanden.
 2. Hvis du får varsel om avlesning per post kan den leveres på følgende måter:
 • Internett: Klikk på vannmåleravlesning. Du må logge inn med avtalenummer og målepunktnummer som står på kortet.
 • Telefon: Ring 21 95 29 11 og følg instruksjonene.
 • Scann QR koden: Hvis du har mottatt avlesningskort i posten kan du skanne QR-koden på din smarttelefon eller nettbrett for å komme direkte til ferdig innlogget registeringsside.
 • Fyll ut svarslippen, riv av og returner i posten. Svarslippen er ferdig frankert.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avleseningsperioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Ved gjentatte stipuleringer kan kommunen foreta befaring og avlesning av vannmåleren. Det vil bli fakturert et eget gebyr for dette arbeidet.

Våren 2023 starter arbeidet med å skifte ut manuelle vannmålere til fjernavleste vannmålere i alle boliger i Drammen. 

Her finner du mer informasjon om fjernavleste vannmålere

Hva er normalt forbruk for en person?
En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann pr år. Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn er 178 liter. Kilde: SSB, 2020

Hvem har ansvar for å lese av vannmåleren?
Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand rapporteres til kommunen.

Jeg har ikke brukt vann i boligen/fritidsboligen, må jeg lese av vannmåleren?
Ja, du må lese av vannmåleren selv om boligen ikke er i bruk.

Jeg har sendt inn feil målerstand, hva gjør jeg?
Da kan du registrere målerstand på nytt og denne blir gjeldene.

Forbruket mitt viser 9999xx?
Dette vil si at du har en minusforbruk fordi det ble lest av feil ved forrige avlesninger eller at det ble stipulert.

Hvilke tall skal jeg lese av?
Du leser av tallene fra venstre. Kun hele tall, og ikke tall som er røde eller etter komma.

Skjermen på vannmåleren er svart, hva gjør jeg?
Dette må vi undersøke. Send oss en e-post på vanngebyr@drammen.kommune.no

Jeg er ikke hjemme i avlesningsperioden
Det går fint. ta kontakt med oss når du kommer hjem og send oss målerstand. Hvis du ikke rekker dette innen fristen blir målerstand stipulert ut i fra forbrukshistorikk

Jeg får ikke sendt inn avlesning fra utlandet?
Det er korrekt. Det er på grunn av brannmuren. Send bilde av måleren eller målerstand til vanngebyr@drammen.kommune.no

Hva betyr det at målerstand blir stipulert?
Hvis vi ikke mottar målerstand blir denne stipulert. Det vil si et gjennomsnittsforbruk basert på forbrukshistorikk.

 

Tips til hvordan redusere vannforbruket

Ved å ha et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk, kan man redusere avgiftene til vann i husholdningen. Dette gjelder hvis man har vannmåler og betaler etter hvor mye vann man bruker.

Her er noen tips til vannsparing:

 • Sett på oppvaskmaskin og vaskemaskin når de er fulle. De bruker mye vann, derfor er det mye å spare.
 • Skru av vannet mens du pusser tennene.
 • Vann planter utendørs med kanne i stedet for hageslangen.
 • Steng av stoppekranen hvis du planlegger et lengre opphold borte fra hjemmet.
 • Har du kondens på rør eller hører susing kan det være lurt å sjekke i tilfelle lekkasje.