Henting av avfall

I Drammen ligger ansvaret for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall hos Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

Kildesortering i Drammen

I Drammen skal avfallet kildesorteres. Kildesortering gjør at avfallet kan gjenvinnes og brukes igjen. Se her for veiledning til sortering av ulike typer avfall: RfDs sorteringsguide 

Innlevering av avfall på gjenvinningsstasjon

gjenvinningsstasjonen kan du levere alle typer husholdningsavfall, bortsett fra matavfall. Du kan fritt benytte alle våre gjenvinningsstasjoner. Det koster ingenting ekstra, du har allerede betalt over renovasjonsgebyret.

  • For næringsdrivende gjelder egne regler

Det er Lindum AS som drifter gjenvinningsstasjonen i Drammen, på vegne av RfD. 

Ombruk

Har du ting og tang du ikke trenger mer, men som ikke er avfall? På gjenvinningsstasjonene kan du levere inn brukte ting til ombruk.

Du kan også levere fine, brukte ting (inkludert tørre, rene tekstiler) til andre innleveringssteder i sentrum av Drammen, Mjøndalen og Svelvik, blant andre: