Vakt- og beredskapstelefoner

Vakt- og beredskapstelefoner som er betjent hele døgnet.

Vann og avløp

Dersom det er en akutt hendelse som krever rask behandling, så ta kontakt på:

 • Vann og avløp - vakttelefon 32 04 66 55

Ved akutte innvendige vannlekkasjer eller oversvømmelser kan brannvesenet hjelpe

 • Brannvesenet - telefon 32 04 44 00

Ved utvendige vannledningsbrudd kan Drammensregionens brannvesen i samarbeid med kommunen sørge for vannavstenging.

Vei og trafikk

Akutte forhold på kommunal vei kan meldes til døgnåpen vakttelefon:

 • 32 04 66 88

Meldinger om akutte forhold ved fylkes- eller riksveier, meldes til Statens vegvesen telefonnummer 175.

Viltpåkjørsel

Ved påkjørsel eller funn av skadet storvilt (elg, rådyr, hjort, bjørn, ulv, jerv og gaupe) skal politiet kontaktes på tlf. 02800 

Politiet henviser videre til kommunens ettersøksgruppe. 

Barnevernsvakten

Barn, unge og voksne som er bekymret for barn kan ringe vår gratis alarmtelefon på 116 111.

Krisesenter

Drammen krisesenter er et tilbud til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Senteret har døgnåpen vakttelefon:

 • 32 04 32 04

Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som skal gi psykososial støtte til mennesker i akutt krise, som uventede dødsfall, ulykker, selvmord eller andre alvorlige hendelser.

Privatpersonen som ønsker å komme i kontakt med kriseteamet må ta kontakt gjennom Drammen legevakt på telefon:

 • 116 117

Tolketjenesten

Tolketjenesten er tilgjengelig på vakttelefon 97 02 86 93:

 • Etter klokken 15 på hverdager
 • Kveld og natt
 • Helger
 • Høytidsdager

Du kan bestille tolk ved å ringe vakttelefonen ved ekstraordinære hendelser eller andre nødsituasjoner knyttet til for eksempel legevakten, brannsituasjoner, ulykker, politisaker og lignende.

Veterinærvakt

Veterinærvakta kan brukes for produksjonsdyr og kjæledyr som trenger akutt hjelp på kveldstid, helger og helligdager. Ordningen følger de gamle kommunegrensene:

 • Tidligere Drammen kommune: 40 03 09 38
 • Tidligere Svelvik kommune: 33 06 06 20
 • Tidligere Nedre Eiker kommune: 31 90 07 50

Les mer om ordningen

Tannlegevakt

Tannhelsetjenesten i Buskerud har tilbud om tannlegevakt i helger og på helligdager. Se nettsiden til Buskerud fylkeskommune for mer informasjon.