Meld om feil knyttet til kommunale veier

Kommunen har en 24 timers vakttjeneste du kan ringe dersom det oppstår akutte forhold knyttet til kommunale veier: vakttelefon 32 04 66 88. For riks- og fylkesveier, ring Statens vegvesen på telefon 175.

Meldinger om feil og skader på veinettet

  • Oppdager du et hull i veien?
  • Har du passert påkjørte trafikkskilt?
  • Er det dårlig sikt grunnet hekker eller annen vegetasjon?
  • Ser du et trafikksignalanlegg ute av drift?
  • Eller er det ikke brøytet eller strødd?
  • Manglende feiing eller er det behov for feiing?
  • Står private avfallsbeholdere på offentlig vei til hinder for ferdsel?

Gi oss beskjed med nettbasert skjema

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Hvilke veier har kommunen ansvar for?

Drammen kommune ved Samferdsel, vei og park har ikke ansvaret for alle veier og gater. Det er derfor viktig at du sjekker dette før du kontakter oss. Vi har kun ansvaret for kommunale veier, gater, fortau samt gang- og sykkelveier. Vi har i tillegg ansvaret for noen gang- og sykkelveier og gatelys langs noen fylkesveier.

Drammen kommune tar mer enn gjerne i mot meldinger om forhold innenfor kommunens ansvarsområde. For at det skal gå så fort og effektivt som mulig, ber vi deg å sjekke hva slags vei det er slik at henvendelsen sendes til rett mottager.

Hvem eier hvilke veier?

Det er ikke lett å vite hvilke veier som er kommunale eller fylkesveier m.m. Oversikt over de fleste veier finnes hos Nasjonal vegdatabank (NVDB).