Meld om feil knyttet til kommunale veier

Kommunen har en 24 timers vakttjeneste du kan ringe dersom det oppstår akutte forhold knyttet til kommunale veier: vakttelefon 32 04 66 88. For riks- og fylkesveier, ring Statens vegvesen på telefon 175.

Meld inn feil

Meldinger om feil og skader på veinettet

  • Oppdager du et hull i veien?
  • Har du passert påkjørte trafikkskilt?
  • Er det dårlig sikt grunnet hekker eller annen vegetasjon?
  • Ser du et trafikksignalanlegg ute av drift?
  • Eller er det ikke brøytet eller strødd?
  • Manglende feiing eller er det behov for feiing?
  • Står private avfallsbeholdere på offentlig vei til hinder for ferdsel?

Du kan melde inn feil på nett via knappen over. Eller du kan melde inn via vår app "Meld inn feil - Drammen". Appen kan lastes ned fra App Store eller Google Play

Hvilke veier har kommunen ansvar for?

Drammen kommune ved Samferdsel, vei og park har ikke ansvaret for alle veier og gater. Det er derfor viktig at du sjekker dette før du kontakter oss. Vi har kun ansvaret for kommunale veier, gater, fortau samt gang- og sykkelveier. Vi har i tillegg ansvaret for noen gang- og sykkelveier langs noen fylkesveier.

  • Private veier, velveier og felles avkjørsler er grunneiers ansvar.
  • Riksveier er Statens vegvesen sitt ansvar.
  • Fylkesveier er Buskerud fylkeskommune sitt ansvar. De har egen nettside for innmelding av feil. Unntak: noen gang og sykkelveier langs fylkesvei er kommunalt.

Drammen kommune tar mer enn gjerne i mot meldinger om forhold innenfor kommunens ansvarsområde. For at det skal gå så fort og effektivt som mulig, ber vi deg å sjekke hva slags vei det er slik at henvendelsen sendes til rett mottager.

Hvem eier hvilke veier?

Det er ikke lett å vite hvilke veier som er kommunale eller fylkesveier m.m. Oversikt over de fleste veier finnes hos Nasjonal vegdatabank (NVDB).